Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Reguły kontroli dostępu do stron internetowych

Użyj polityki Kontrola dostępu do stron internetowych, aby określić listę adresów URL dla trzech różnych kategorii:

Czarna lista — adres URL jest blokowany bez opcji dostępu

Biała lista — zezwalaj na dostęp do adresu URL

Ostrzeżenie — ostrzega użytkownika o adresie URL, ale daje opcję dostępu

Każdą z tych sekcji można zarządzać za pomocą następujących działań:

Dodaj — dodaj nowy rekord z określonym adresem URL

Edytuj — edytuj istniejący adres URL

Usuń — usuń istniejący raport adresu URL

Import — importowanie listy nowych adresów URL do kategorii

Eksport — eksportowanie listy adresów URL z wybranej kategorii


note

W przypadku reguł, które kontrolują dostęp do danej witryny, wpisz pełny adres URL w polu URL.

W polu adresu URL można używać symboli specjalnych * (gwiazdki) i ? (znaku zapytania).

Podczas dodawania adresu domeny cała zawartość znajdująca się w tej domenie i wszystkich poddomenach (na przykład subdomain.domain.com) zostanie zablokowana lub dozwolona na podstawie wybranego działania.

Inną opcją jest zezwolenie/zablokowanie całego zestawu adresów URL na podstawie ich kategorii w regułach kategorii.

W oknie Reguły kategorii wybierz czynność dla określonej kategorii adresów URL i określ, która podkategoria ma być nią objęta:

Zezwalaj — zezwalaj na dostęp do adresu URL z wybranej kategorii

Blokuj — blokuj dostęp do adresu URL z wybranej kategorii

Ostrzeżenie — ostrzegaj użytkownika o adresie URL z wybranej kategorii