Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Interwał wyrażenia CRON

Wyrażenie CRON służy do konfiguracji poszczególnych wystąpień elementu wyzwalającego. Jest ono używane głównie na potrzeby powtarzającego się wyzwalania. Jest to ciąg złożony z 6 lub 7 pól oznaczających poszczególne wartości harmonogramu. Pola te są oddzielone spacją i zawierają dowolną dozwoloną wartość z różnymi kombinacjami.

Wyrażenie CRON może być proste, na przykład: * * * * ? * lub złożone, na przykład: 0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Lista wartości, których można używać w wyrażeniu CRON:

Nazwa

Wymagane

Wartość

Dozwolone znaki specjalne

Sekundy

Tak

0-59

, - * / R

Minuty

Tak

0-59

, - * / R

Godziny

Tak

0-23

, - * / R

Dzień miesiąca

Tak

1-31

, - * / ? L W

Miesiąc

Tak

1-12 lub JAN-DEC

, - */

Dzień tygodnia

Tak

0-6 lub SUN-SAT

, - / ? L #

Rok

Tak

1970-2099

, - * /

Składnia wyrażenia CRON:

 

┌────────── Sekundy (0–59)

│ ┌────────── Minuty (0–59)

│ │ ┌────────── Godziny (0–23)

│  │  │  ┌────────── Dzień miesiąca (1-31)

│ │ │ │ ┌──────── Miesiąc (1–12 lub JAN-DEC)

│  │  │  │  │  ┌────────── Dzień tygodnia (0-6 lub SUNSAT)(na przykład 0 oznacza to samo co SUN)

│  │  │  │  │  │  ┌────────── Rok

│  │  │  │  │  │  │

*  *  *  *  *  ?  *

0 0 0 oznacza północ (sekundy, minuty, godziny).

Znaku ? należy używać, gdy nie można zdefiniować wartości, ponieważ została zdefiniowana w innym polu (dzień miesiąca lub dzień tygodnia).

* oznacza co każde (sekundy, minuty, godziny, dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygodnia, rok).

SUN oznacza niedzielę.


note

W nazwach miesięcy i dni tygodnia nie jest rozpoznawana wielkość liter. Na przykład MON oznacza to samo co mon, a JAN oznacza to samo co jan.

Znaki specjalne:

Przecinek (,)

Przecinki są używane do oddzielania pozycji na liście. Użycie na przykład „MON,WED,FRI” w szóstym polu (dzień tygodnia) oznacza poniedziałki, środy i piątki.

Łącznik (-)

Zakresy czasu. Na przykład 2012-2020 oznacza każdy rok miedzy 2012 rokiem i 2020 rokiem włącznie.

Symbol wieloznaczny (*)

Służy do wyboru wszystkich możliwych wartości w polu. Na przykład * w polu minut oznacza co każdą minutę. Symbolu wieloznacznego nie można używać w polu dnia tygodnia.

Znak zapytania(?)

W przypadku wybierania konkretnego dnia można określić dzień miesiąca lub dzień tygodnia. Nie można określić zarówno dnia miesiąca, jak i dnia tygodnia. W przypadku określenia dnia miesiąca należy użyć znaku ? dla dnia tygodnia i odwrotnie. Jeśli na przykład dany element wyzwalający ma zostać aktywowany w danym dniu miesiąca (na przykład 10.), ale nie jest ważne, jaki to będzie dzień tygodnia, należy wstawić znak 10 w polu dnia miesiąca i znak ? w polu dnia tygodnia.

Skrót (#)

Służy do określania „n-tego” dnia miesiąca. Na przykład wartość 4#3 w polu dnia tygodnia oznacza trzeci czwartek miesiąca (dzień 4 = czwartek, a #3 = trzeci czwartek miesiąca). W przypadku określenia #5, gdy niema piątego danego dnia tygodnia w miesiącu, element wyzwalający nie zostanie aktywowany w tym miesiącu.

Ukośnik (/)

Opisuje przyrosty zakresu. Na przykład 3-59/15 w drugim polu (minuty) wskazuje trzecią minutę godziny i każde 15 minut potem.

Ostatnie (L)

Użycie tego elementu w polu tygodnia umożliwia utworzenie takich konstrukcji jak ostanie piątek (5L) danego. W polu dnia miesiąca ten element określa ostatni dzień miesiąca. Na przykład 31 stycznia, 28 lutego w latach nieprzestępnych.

Roboczy dzień tygodnia (W)

Znaku W można używać w polu dnia miesiąca. Służy on do określania roboczego dnia tygodnia (poniedziałek-piątek), który jest najbliższy danego dnia. Jeśli na przykład w polu dnia miesiąca zostanie określona wartość 15W, wskazuje ona roboczy dzień tygodnia, który jest najbliżej 15-ego dnia miesiąca. Jeśli 15-y to sobota, element wyzwalający jest aktywowany w piątek 14-ego. Jeśli 15-y wypada w niedzielę, element wyzwalający jest aktywowany w poniedziałek 16-ego. Jeśli jednak w polu dnia miesiąca zostanie określona wartość 1W, a 1-y to sobota, element wyzwalający zostaje aktywowany w poniedziałek 3-go, ponieważ nie jest przekraczana granica miesiąca.


note

Znaki L i W można też łączyć w polu dnia miesiąca, tworząc LW, czyli ostatni roboczy dzień tygodnia w miesiącu.

Losowo (R)

R to specjalny znak wyrażenia CRON w programie ESET PROTECT On-Prem, który umożliwia określanie losowych momentów w czasie. Na przykład element wyzwalający R 0 0 * * ? * jest aktywowany każdego dnia o godzinie 00:00, ale o losowej sekundzie (0–59).


important

Zalecamy używanie losowych momentów w czasie, aby zapobiec łączeniu się wszystkich agentów ESET Management w tej samej chwili z serwerem ESET PROTECT.

Prawdziwe przykłady przedstawiające różne wyrażenia CRON:

Wyrażenie CRON

Znaczenie

0 0 12 * * ? *

Uruchamiaj codziennie o godz. 12:00 (w południe).

R 0 0 * * ? *

Uruchamiaj każdego dnia o godzinie 00:00, ale o losowej sekundzie (0-59).

R R R 15W * ? *

Uruchamiaj każdego 15-ego dnia miesiąca o losowym czasie (sekundy, minuty, godziny). Jeśli 15-y to sobota, element wyzwalający jest aktywowany w piątek 14-ego. Jeśli 15-y wypada w niedzielę, element wyzwalający jest aktywowany w poniedziałek 16-ego.

0 15 10 * * ? 2016

Uruchamiaj codziennie o godz. 10:15 w roku 2016.

0 * 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co minutę od 14:00 do 14:59.

0 0/5 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co pięć minut od 14:00 do 14:55.

0 0/5 14,18 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co 5 minut od godz. 14:00 do 14:55 oraz co 5 minut od godz. 18:00 do 18:55.

0 0-5 14 * * ? *

Uruchamiaj codziennie co minutę od 14:00 do 14:59.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Uruchamiaj o 14:10 i 14:44 w każdą środę w marcu.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Uruchamiaj o 10:15 w każdy dzień powszedni (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek).

0 15 10 15 * ? *

Uruchamiaj 15. dnia każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 15 10 ? * 5L *

Uruchamiaj w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020

Uruchamiaj o godz. 10:15 w ostatni piątek każdego miesiąca w latach od 2016 do 2020 włącznie.

0 15 10 ? * 5#3 *

Uruchamiaj w trzeci piątek każdego miesiąca o godz. 10:15.

0 0 * * * ? *

Uruchamiaj co godzinę każdego dnia.