Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Automatyczna aktualizacja agenta ESET Management

ESET PROTECT On-Prem zapewnia automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.

Jak działa automatyczna aktualizacja agenta ESET Management

Agent uaktualnia do najnowszej wersji, która jest zgodna z zainstalowanym serwerem ESET PROTECT. Ta wersja zazwyczaj odpowiada wersji zainstalowanego serwera ESET PROTECT (na przykład 11.0).

Automatyczne uaktualnianie agenta jest domyślnie włączone. Można go wyłączyć w obszarze Polityka agenta ESET Management > Aktualizacje > wyłącz przełącznik opcji Włącz automatyczne uaktualnianie.

Automatyczne uaktualnianie agenta ESET Management rozpoczyna się po około dwóch tygodniach od wydania nowszej wersji agenta ESET Management do repozytorium.


note

Gdy dostępna jest nowsza wersja agenta ESET Management, a automatyczne uaktualnienie jeszcze nie nastąpiło, można zainicjować uaktualnienie agenta ręcznie z poziomu Panel kontrolny > Stan wersji komponentu.

Alternatywnie można użyć zadania klienta uaktualniania składników ESET PROTECT.

Automatyczne uaktualnianie ma na celu zapewnienie, że proces uaktualniania będzie przebiegał stopniowo na przestrzeni czasu, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu sieci i zarządzanych komputerów.

Automatyczne aktualizacje nie działają, jeśli używasz repozytorium offline, które nie zawiera metadanych (na przykład jeśli instalatory zostały skopiowane na udostępniony dysk sieciowy). Użyj narzędzia Mirror Tool, aby utworzyć repozytorium offline obsługujące automatyczne aktualizacje. Repozytorium offline narzędzia Kopia dystrybucyjna dystrybuuje automatyczne aktualizacje jednocześnie w całej sieci (repozytorium online dystrybuuje automatyczne aktualizacje stopniowo).