ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Safetica software

Co je Safetica?

Safetica je řešení třetí strany, které je součástí ESET Technology Alliance. Safetica poskytuje IT řešení pro zabránění ztráty dat (DLP) a doplňuje tak portfolio bezpečnostních řešení ESET. Primárním účelem Safetica software je:

Zabránění ztráty dat – monitorování všech pevných disků, USB jednotek, síťového přenosu, e-mailů a tiskáren stejně jako aplikací přistupujících k souborům

Reportování a blokování aktivity – pro souborové operace webové stránky, e-maily, instant messaging, používání aplikací a vyhledávání

Jak Safetica pracuje?

Safetica vyžaduje nasazení agenta (Safetica Endpoint Client) na každou stanici z níž chcete získat data a zajišťuje komunikaci mezi serverem (Safetica Management Service). Tento server shromažďuje informace o aktivitách na pracovních stanicích a distribuuje na ně politiky pro ochranu dat.

Integrace Safetica v ESET PROTECT On-Prem

ESET Management Agent detekuje a reportuje Safetica aplikace jako ESET aplikace (v Detailech zařízení v sekci Instalované aplikace). Webová konzole ESET PROTECT aktualizuje Safetica Agenta, pokud je k dispozici nová verze.

Nasazení Safetica Agenta

Safetica Agenta můžete nasadit přímo z webové konzoleESET PROTECT prostřednictvím klientské úlohy pro instalaci aplikace, kdy si balíček vyberete z ESET repozitáře a v parametrech instalace zadáte STSERVER=Server_name (kde Server_name je název nebo IP serveru, na kterém máte nainstalovánu Safetica Management službu).

Safetica Agenta můžete nainstalovat také prostřednictvím klientské úlohy Spustit příkaz.

arrow_down_business Použití úlohy na spuštění příkazu

Aktualizace Safetica Agenta

Pro aktualizování Safetica Agenta na spravovaném počítači přejděte do jeho Detailů > Nainstalované aplikace, v seznamu klikněte na Safetica Agent a následně na tlačítko Aktualizovat ESET aplikace.

Odinstalace Safetica Agenta

Pro odinstalování Safetica Agenta ze spravovaného počítače přejděte do jeho Detailů > Nainstalované aplikace, v seznamu klikněte na Safetica Agent a následně na tlačítko Odinstalovat.