ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Stažení Agenta z webových stránek společnosti ESET

Instalační balíček ESET Management Agenta si můžete kdykoli stáhnout na webových stránkách společnosti ESET v sekci Stáhnout. Následně z rozbalovacího menu vyberte jako komponentu Agenta a dále operační systém, na který chcete ESET_MNG Agenta instalovat:

Linux

macOS

Windows

oServerem asistovaná instalace – prostřednictvím instalačního balíčku agenta, kdy se v průběhu instalace stáhnou certifikáty z ESET PROTECT Serveru automaticky (doporučeno pro lokální nasazení).

 


important

V případě asistované instalace není možné použít uživatelský účet s aktivní dvoufaktorovou autentifikací.

Pro asistovanou instalaci musí mít uživatel následující oprávnění:

oOprávnění Použít u certifikátů, aby si uživatel mohl stáhnout certifikační autoritu a klientský certifikát. Pokud není vytvořen žádný certifikát pro ESET_MNG Agenta, uživatel musí mít oprávnění pro zápis certifikátů, aby jej mohl vytvořit.

oOprávnění pro zápis do statické skupiny, do které chce přidat daný počítač.

 

oOffline instalace – prostřednictvím instalačního balíčku agenta. V tomto případě potřebujete mít exportován klientský certifikát agenta a veřejný klíč certifikační autority.

Pro ověření úspěšné instalace ESET Management Agenta a spojení se serverem si na klientovi otevřete status log, který naleznete v umístění C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html.

 


note

V případě výskytu problémů (například agent se nepřipojuje k ESET PROTECT Serveru) přejděte do kapitoly Řešení problémů – nasazení agenta.