ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vzdálené nasazení

Agenta můžete nasadit vzdáleně prostřednictvím:

ESET Remote Deployment Tool – pomocí tohoto nástroje můžete nasadit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta i bezpečnostního řešení ESET vytvořený v ESET PROTECT Web Console.

Doménové politiky (GPO) nebo Software Center Configuration Manager (SCCM)Tuto možnost doporučujeme pro nasazení ESET Management Agenta na velké množství počítačů.

Severové úlohy pro Nasazení ESET Agenta – alternativa k nasazení prostřednictvím GPO a SCCM.

Pokud se vzdálené nasazení ESET Management Agent nezdařilo, případně agent nekomunikuje se serverem, pro odstranění problému přejděte do následujících kapitol:

Řešení problémů – Nasazení ESET Agenta

Řešení problémů – Agent se nepřipojuje

Příklady nasazení ESET Management Agenta

Vzdálené nasazení a oprávnění

Abyste mohli vytvářet instalační balíčky, musíte k tomu mít oprávnění. Více informací naleznete v tomto příkladu.

Pro použití serverové úlohy Nasazení agenta musí mít uživatel přidělen tato oprávnění:

Použít u položky Skupiny a počítače – aby mohl vybrat cílové zařízení pro Nasazení ESET Agenta.

Použít u položky Certifikáty ve statické skupině, v níže se nacházejí klientské certifikáty (standardně Všechna zařízení).

Použít u položky Nasazení ESET Agenta v sekci Serverové úlohy a podmínky spuštění – aby mohl úlohu spustit.