ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Registrace zařízení s OS Android jako Vlastník zařízení


note

Tento způsob registrace zařízení je dostupný od verze Android 7.

Před zahájením registrace obnovte zařízení do továrního nastavení.

1.Zapněte mobilní zařízení.

2.Zadejte PIN k SIM kartě (je-li používán).

3.Na uvítací obrazovce si vyberte vámi požadovaný jazyk a pro inicializaci průvodce šestkrát ťukněte na obrazovku (kolem textu "Vítejte").

MD_DO_enrollment_welcome

4.Pokud jste provedli správně výše uvedené kroky zobrazí se průvodce konfigurací QR kódem. Pro pokračování ťukněte na tlačítko DALŠÍ.

MD_DO_enrollment_QR_setup


note

Některá zařízení mohou vyžadovat zašifrování úložiště (případně připojení ke zdroji napájení). Budete-li k tomu vyzváni, vyberte způsob šifrování a postupujte podle kroků na obrazovce.

5.Vyberte způsob připojení k internetu. Po připojení k internetu dojde ke stažení čtečky QR kódů, která je vyžadována v dalším kroku.

MD_DO_enrollment_network

6.V tomto kroku se nainstaluje čtečka QR kódů. Po jejím dokončení naskenujte QR kód, který jste si vygenerovali v ESET PROTECT Web Console.

7.Následně budete vyzváni k potvrzení toho, že rozumíte tomu, co děláte (přidělujete administrátorovi oprávnění Vlastník zařízení). Pokračujte ťuknutím na tlačítko OK.

MD_DO_enrollment_elevated_admin

8.Nyní se do zařízení nainstaluje aplikace ESET Endpoint Security pro Android a vyžádá si přidělení potřebných oprávněním.

MD_DO_enrollment_do_setup

9.Vybráním možnosti Odsouhlasit vše akceptujte EULA, zásady ochrany osobních údajů, zasílání diagnostických dat a příjem marketingových dat.

MD_DO_enrollment_TOU

10. Zařízení je nyní registrováno v režimu Vlastník zařízení.