ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Požadavky pro použití ESET Remote Deployment Tool

Níže uvádíme požadavky pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows:

ESET PROTECT Server a ESET PROTECT Web Console musí být nainstalované (na serverovém počítači).

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Viz kapitola o portech používaných pro vzdálené nasazení ESET Management Agenta do cílového počítače s operačním systémem Windows.

V názvu instalačního balíčku musí být uvedena platforma ("x86" nebo "x64"). V opačném případě nasazení selže.

Vytvořený a stažený all-in-one instalační balíček.

Pro jeho vytvoření musíte mít oprávnění pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku.


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly Řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.