ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Importování statických skupin

Dříve exportované soubory statické skupiny můžete prostřednictvím ESET PROTECT Web Console kdykoli importovat do již existující struktury skupin zpět.

admin_Import_static_groups

1.V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte libovolnou statickou skupinu.

2.Klikněte na ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost import_defaultImportovat….

3.Klikněte na Procházet a vyberte .txt soubor. Každý řádek v souboru musí obsahovat úplnou cestu k zařízení/IP adresu (se zpětným lomítkem jako oddělovačem). Příklad:

All\Lost & found\Computer_Name

All\Lost & found\10.20.30.40

4.Poté klikněte na tlačítko Otevřít . V textovém poli se zobrazí název vámi vybraného souboru.

5.Vyberte akci, která se použije při řešení konfliktů:

Nevytvářet ani nepřesouvat žádná zařízení, pokud byly ve struktuře nalezeny stejné záznamy – pokud statická skupina již existuje a zařízení z .txt souboru již v této skupině jsou, budou tato zařízení přeskočena a nebudou importována. V případě výskytu kolize budete na tuto skutečnost upozorněni.

Přesunout existujících zařízení, pokud zatím v importovaných cestách neexistují. Pokud je to možné, ponechat ve stejné cestě pouze spravovaná zařízení – pokud statická skupina již existuje a zařízení z .txt souboru již v této skupině jsou, je třeba před importem přesunout zařízení do jiných statických skupin. Po importu budou tato zařízení přesunuta zpět do původních skupin, odkud byly přesunuta.

Duplikovat existující zařízení, pokud zatím v importovaných cestách neexistují – pokud statická skupina již existuje a zařízení z .txt souboru již v této skupině jsou, vytvoří se duplikáty těchto zařízení ve stejné statické skupině. V detailech originálního počítače budou zobrazeny všechny informace, u duplikátu se zobrazí pouze jeho název.

6.Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Importovat.