ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny si můžete představit jako vlastní filtry na základě stavu počítače. Počítač může vyhovovat více filtrům, a proto může být členem více dynamických skupin. To je rozdíl oproti statickým skupinám, kdy počítač může být členem právě jedné statické skupiny.

Dynamické skupiny jsou skupiny vybraných klientů, které vyhovují definované podmínce. Aby se počítač stal členem dynamické skupiny, musí vyhovovat podmínkám definovaných v šabloně dynamické skupiny. Každá šablona může obsahovat několik pravidel. Tato pravidla můžete definovat v průběhu vytváření šablony. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak, pokud vyhoví podmínce, stane se členem dynamické skupiny.

Při každém připojení k ESET PROTECT On-Prem agent ověří, zda nedošlo ke změně šablon dynamických skupin a jejich podmínek. Pokud zařízení vyhovuje podmínce definované v šabloně dynamické skupiny, automaticky se stane členem takové skupiny. Vyhodnocení probíhá na straně agenta (počítači), k získání výsledku není vyžadována žádná dodatečná komunikace se serverem. Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí.


note

Pokud se zařízení (agent) k serveru nepřipojuje, například z důvodu, že je vypnuté, v dynamické skupině se nezobrazí. Ve skupině se zobrazí po připojení k serveru za předpokladu, že stále vyhovuje definované podmínce.

V ESET PROTECT On-Prem je předdefinováno několik dynamických skupin. V případě potřeby si můžete vytvořit vlastní dynamické skupiny. Provést to můžete dvěma způsoby:

Nejprve vytvořte šablonu, a poté novou dynamickou skupinu.

V průběhu vytváření nové dynamické skupiny definujte šablonu.

Dynamické skupiny můžete používat v dalších částech ESET PROTECT On-Prem. Dynamickým skupinám můžete přiřazovat politiky (viz princip aplikování politik) nebo úlohy, které se mají aplikovat na všechny počítače, které jsou členem skupiny.

Dynamická skupina může být potomkem statické nebo jiné dynamické skupiny. Nicméně statická skupina nemůže být potomkem skupiny dynamické. Dynamické skupiny vždy filtrují pouze počítače z nadřazené (statické nebo dynamické) skupiny. Pokud je dynamická skupina potomkem jiné dynamické skupiny, filtruje pouze výsledky z nadřazené dynamické skupiny. Dynamické skupiny můžete v rámci stromové struktury přesouvat.

Možnosti pro správu dynamických skupin naleznete v kontextovém menu.