ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přesunutí statické nebo dynamické skupiny

Mějte na paměti, že existuje několik omezení a není proto možné přesouvat skupiny zcela libovolně. Dynamická skupina může být potomkem jakékoli statické nebo dynamické skupiny. Statická skupina nemůže být potomkem dynamické skupiny. Není možné manipulovat s předdefinovanými skupinami (Všechna zařízení, Ztráty a nálezy). Ručně vytvořené statické skupiny můžete přesouvat podle potřeby.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon na řádku s názvem skupiny vyberte možnost Přesunout…. Zobrazí se dialogové okno se stromovou strukturou skupin. Následně vyberte skupinu (statickou nebo dynamickou), do které chcete stávající skupinu přesunout. Aktuálně vybraná skupina bude potomkem cílové skupiny. Případně můžete skupinu přesunout pouhým přetažením do jiné skupiny.


note

Po přesunutí dynamické skupiny na nové místo dojde k vymazání jejich členů a stanice z nadřazené skupiny se začnou filtrovat dle podmínky definované v šabloně dynamické skupiny.

Skupiny můžete přesouvat třemi způsoby:

Drag and drop – vyberte skupinu, kterou chcete přesunout a přetáhněte ji do jiné nadřazené skupiny.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon > Přesunout…. Ze seznamu vyberte požadovanou skupinu a klikněte na tlačítko OK.

admin_manage_DG_move

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon > Změnit… a následně klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu. Následně si ze seznamu vyberte požadovanou statickou skupinu a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

admin_manage_DG_edit