Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Об’єднання політик

Якщо застосувати політику до продукту безпеки ESET, до якого вже застосовано іншу політику, спільні параметри політик об’єднуються. Політики об’єднуються одна за одною (по черзі). Під час об’єднання політик діє загальне правило – більш пізня політика завжди заміщує параметри, задані більш ранньою. Щоб змінити цю поведінку, можна використовувати прапорці політики (доступні для кожного параметра). Деякі параметри мають інші правила (замінити, додати в кінець чи додати на початку), які також можна налаштувати.

Зверніть увагу, що спосіб об’єднання політик залежить від структури (ієрархії) груп і послідовності політик. Результати об’єднання будь-яких двох політик можуть відрізнятися в залежності від їх порядку.

Під час створення політик ви помітите, що деякі параметри мають додаткове правило, яке можна налаштувати. Такі правила дозволяють використовувати однакові параметри в різних політиках.

Замінити: Правило за замовчуванням, яке використовується під час об’єднання політик. Замінює параметри, задані більш ранньою політикою.

Додати в кінець: Якщо ви застосовуєте однаковий параметр у кількох політиках, то можете додати його в кінець за допомогою цього правила. Параметр буде розміщено в кінці списку, створеного під час об’єднання політик.

Додати на початку: Якщо ви застосовуєте однаковий параметр у кількох політиках, то можете додати його на початок за допомогою цього правила. Параметр буде розміщено на початку списку, створеного під час об’єднання політик.

Об’єднання локальних і віддалених списків

В останніх продуктах ESET для захисту (див. підтримувані версії в таблиці нижче) змінився спосіб об’єднання локальних параметрів із віддаленими політиками. Якщо параметр має вигляд списку (наприклад, списку веб-сайтів), а віддалена політика суперечить наявним локальним параметрам, така політика замінює його. Ви можете вибрати спосіб об’єднання локальних і віддалених списків. Також можна вибрати різні правила об’єднання для наступних процесів:

flow_default Об’єднання параметрів для віддалених політик.

icon_computer Об’єднання віддалених і локальних політик: локальні параметри з кінцевою віддаленою політикою.

 
Опції збігаються зі вказаними вище: замінити, додати в кінець, додати на початку.

policy_merging


important

Видалення політик у продуктах ESET для захисту версії 7 й новіших

Якщо видалити політику, конфігурація автоматично повернеться до попередньої політики, яка застосовувалася до клієнтів.

Прапорець icon_no_apply_policy Не застосовувати перетворює параметри окремої політики на клієнтських комп’ютерах у стан за замовчуванням.