ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Statik Grupları İçe Aktarma

Statik gruplardan dışa aktarılan dosyalar ESET PROTECT Web Konsolu'na tekrar aktarılabilir ve mevcut grup yapınıza dahil edilebilir.

admin_Import_static_groups

1.Bilgisayarlar'ı tıklayıp herhangi bir Statik Grup seçin.

2.Dişli simgesini tıklayıp import_default İçe aktar'ı seçin.

3.Gözat'ı tıklayın ve .txt dosyasına gidin. Dosyadaki her satır, bilgisayar adına/IP adresine tam bir yol içermelidir (ayırıcı olarak ters eğik çizgi kullanılır). Örneğin:

All\Lost & found\Computer_Name

All\Lost & found\10.20.30.40

4.Grup dosyasını seçip 'ı tıklayın. Dosya adı metin kutusunda gösterilir.

5.Çakışmaları çözümlemek için aşağıdaki seçeneklerinden birini seçin:

Aynı girişler başka bir yerde bulunursa hiçbir cihaz oluşturmayın veya taşımayın.

Statik grup mevcutsa ve .txt dosyasından bilgisayarlar bu grupta zaten yer alıyorsa bu bilgisayarlar atlanır ve içe aktarılmaz. Bununla ilgili bilgi gösterilir.

Halihazırda içe aktarılan yollarda yer almıyorsa mevcut cihazları taşıyın. Yalnızca yönetilen cihazları mümkün olduğunda aynı yolda tutun.

Statik grup mevcutsa ve .txt dosyasından bilgisayarlar zaten bu grupta yer alıyorsa içe aktarma işleminden önce bilgisayarları başka Statik gruplara taşımak gereklidir. İçe aktarmanın ardından bu bilgisayarlar taşınmış oldukları ilk gruplara tekrar geri taşınacaktır.

Halihazırda içe aktarılan yollarda yer almıyorsa mevcut cihazları çoğaltın.

Statik grup mevcutsa ve .txt dosyasından bilgisayarlar bu grupta zaten yer alıyorsa bu bilgisayarların kopyaları aynı Statik Grupta oluşturulur. Orijinal bilgisayar tam bilgilerle birlikte gösterilirken yinelenen bilgisayar, yalnızca bilgisayar adıyla gösterilir.

6.İçe Aktar'ı tıklayarak statik grubu ve bilgisayarları içe aktarırsınız.