ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

İlkeleri Yönetme

İlkeler ESET ürünü tarafından gruplandırılır/sınıflandırılır. Tümleşik ilkeler önceden tanımlı ilkeleri ve manuel olarak oluşturduğunuz ya da değiştirdiğiniz tüm ilkelerin özel ilkeler liste kategorilerini içerir.

İlkeler için kullanılabilir eylemler:

details_default Ayrıntıları Göster

İlke ayrıntılarını görüntüleyin.

audit_log Denetleme günlüğü

Seçili öğe için Denetim Günlüğü'nü görüntüleyin.

add_new_default Yeni

Yeni bir ilke oluşturma.

icon_tags Etiketler

Etiketleri düzenleyin (atama, atamayı kaldırma, oluşturma ve silme işlemleri).

edit_default Düzenle

Mevcut bir ilkeyi değiştirme.

duplicate_default Yinele

Seçtiğiniz mevcut bir ilkeye dayalı olarak yeni bir ilke oluşturun. İlkeyi yenileme işlemi yeni bir ad gerektirir.

change_default Atamaları Değiştir

Bir istemciye veya gruba ilke atama.

delete_default Sil

Bir ilkeyi silme. Ayrıca ilke kaldırma kuralları bölümüne de bakın.

import_default İçe aktar

İlkeler > İçe Aktar'ı tıklatın, Dosya Seç'i tıklatıp içe aktarmak istediğiniz dosyayı bulun. Yalnızca, ESET PROTECT Web Konsolu'ndan dışa aktarılan ilkeleri içeren bir .dat dosyasını içe aktarabilirsiniz. ESET güvenlik ürününden dışa aktarılan ilkeleri içeren bir .xml dosyasını içe aktaramazsınız. Alınan ilkeler Özel İlkeler altında gösterilir.

icon_export Dışa aktar

Listeden dışa aktarmak istediğiniz ilkelerin yanındaki onay kutularını seçin ve İşlemler > Dışa Aktarma'yı tıklayın. İlkeler bir .dat dosyasına aktarılır. Seçili kategorideki tüm ilkeleri dışa aktarmak için tablo başlığındaki onay kutusunu seçin.

move_defaultErişim Grubu > move_defaultTaşı

Nesneyi, hedef gruba yeterli erişim haklarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir olduğu başka bir Statik Gruba taşıyın. Erişim grubunu değiştirmek, diğer kullanıcıların erişim sorunlarını çözmede yararlı olur. Erişim Grubu, kullanıcının erişim haklarına dayalı olarak nesnenin Statik Grubunu ve nesneye erişimi ayarlar.

policies_manage