Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodawanie licencji — klucz licencyjny


important

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Klucz licencyjny

W polu Klucz licencyjny wpisz lub skopiuj i wklej klucz licencyjny otrzymany przy zakupie oprogramowania zabezpieczającego ESET i kliknij Dodaj licencje.

Jeśli korzystasz z poświadczeń licencyjnych starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła), przekonwertuj te poświadczenia na klucz licencyjny. Jeśli licencja nie jest zarejestrowana, uruchomiony zostanie proces rejestracji, który zostanie przeprowadzony na portalu EBA (w oprogramowaniu ESET PROTECT zostanie wygenerowany adres URL umożliwiający rejestrację na podstawie pochodzenia licencji).

active_add_license_key