ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

ESET HUB, ESET Business Account ili ESET MSP Administrator


important

Samo administratori čija je glavna grupa postavljena na Sve, s dopuštenjem za pisanje za licence u glavnoj grupi, mogu dodati ili ukloniti licence. Svaka se licenca identificira s pomoću javnog ID-a i može sadržavati jednu jedinicu ili više njih. Samo administrator može distribuirati licence drugim korisnicima s dovoljnim dopuštenjima. Licenca se ne može smanjiti.

ESET Business Account ili ESET MSP Administrator

1.Kliknite Više > Upravljanje licencama > Radnje > Dodaj licencu.

2.Odaberite ESET HUB, ESET Business Account ili ESET MSP Administrator.

3.Unesite korisničke podatke za ESET HUB, ESET Business Account ili ESET MSP Administrator 2 (ESET PROTECT prikazat će sve delegirane licence u opciji upravljanja licencama programa ESET PROTECT).

msp_add1

4.Kliknite Dodaj licence radi potvrde.

msp_add2

5.ESET PROTECT sada sinkronizira vašu ESET Business Account ili ESET MSP Administrator strukturu sa stablom statičke grupe u računalima na web konzoli.

Ako sinkronizacija licence ne uspije, provjerite jesu li naziv servera edf.eset.com i njegove IP adrese dopušteni u vašoj mreži.