ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Zaslon za prijavu

Da bi se prijavio na web-konzolu, korisniku su potrebni korisnički podaci za prijavu (korisničko ime i lozinka).

Da biste se prijavili kao domenski korisnik (član mapirane domenske sigurnosne grupe), odaberite potvrdni okvir pokraj opcije Prijava na domenu. Format prijave ovisi o vrsti vaše domene:

Windows Active Directory: DOMAIN\username

Linux i LDAP ESET PROTECT virtualnog uređaja: username@FULL.DOMAIN.NAME


note

Ako iskusite probleme s prijavom ili primate poruke o pogrešci prilikom prijave, potražite prijedloge za rješavanje problema u odjeljku Otklanjanje poteškoća web-konzole.

Možete odabrati svoj jezik tako da kliknete na strelicu padajućeg popisa pokraj trenutačno odabranog jezika. Pojedinosti potražite u članku u bazi znanja.


note

Neće se svi elementi web konzole promijeniti nakon promjene jezika. Neki elementi (standardne upravljačke ploče, pravila, zadaci itd.) stvaraju se tijekom ESET PROTECT instalacije i njihov se jezik ne može mijenjati.

Dopusti sesije u više kartica – web konzola može biti otvorena u više kartica jednog preglednika.

Ako je označen potvrdni okvir, svaka kartica s otvorenom sesijom web konzole u jednom pregledniku bit će povezana s istom sesijom. Ako se otvori nova kartica, sve ostale kartice povezane istom postavkom povezat će se u ovu novu sesiju. Ako je sesija odjavljena u jednoj kartici, odjavit će se i sve ostale kartice.

Ako potvrdni okvir nije označen, svaka nova kartica otvara novu nezavisnu sesiju ESET PROTECT web konzole.

Promijeni lozinku / Pokušaj s drugim računom – omogućuje vam da promijenite lozinku ili da se vratite na zaslon prijave.

webconsole_change_password

Upravljanje sesijama i sigurnosne mjere:

Zaključavanje IP adrese za prijavu

Nakon 10 neuspješnih pokušaja prijave s iste IP adrese (na primjer, zbog upotrebe netočnih korisničkih podataka za prijavu), daljnji pokušaji prijave s te IP adrese su privremeno blokirani. Na to ukazuje poruka o pogrešci: Prijava nije uspjela: Korisnik je blokiran. Pokušajte ponovno kasnije. Nakon 10 minuta prijavite se pomoću ispravnih korisničkih podataka. Zabrana IP adrese za prijavu nema utjecaja na postojeće sesije.

Zaključavanje uslijed pogrešne ID adrese za sesiju

Nakon korištenja 15 neispravnih ID-ova sesije s iste IP adrese daljnji pokušaji prijave s te IP adrese privremeno se blokiraju na približno 15 minuta. Ne broje se istekli ID-ovi sesije. Ako postoji istekla ID sesija u pregledniku, ne smatra se napadom. 15-minutna zabrana IP adrese odnosi se na sve akcije (uključujući i valjane zahtjeve). Zabrana se može ukloniti ponovnim pokretanjem web konzole (servis tomcat).