Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ανάπτυξη φορέα χρησιμοποιώντας GPO ή SCCM

Εκτός από την τοπική ανάπτυξη, μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαχείρισης, όπως το Αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO), τη Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων κέντρου λογισμικού (SCCM), το Symantec Altiris ή το Puppet για απομακρυσμένη ανάπτυξη του φορέα.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για μαζική ανάπτυξη του Φορέα ESET Management σε υπολογιστές-πελάτες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών GPO/SCCM για την ανάπτυξη φορέα σε Windows από τη διαδρομή Γρήγοροι σύνδεσμοι > Ανάπτυξη φορέα ή Προγράμματα εγκατάστασης > Δημιουργία προγράμματος εγκατάστασης.

1.Κάντε κλικ στα στοιχεία Windows > Χρήση GPO ή SCCM για ανάπτυξη.

2.Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος, για να αποστέλλονται ανώνυμα δεδομένα τηλεμετρίας και αναφορές σφαλμάτων στην ESET (έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση προϊόντος ESET και άλλες πληροφορίες ειδικά για το προϊόν).

3.Γονική ομάδα - Επιλέξτε τη γονική ομάδα στην οποία η Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT θα τοποθετήσει τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση φορέα.

Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα στατική ομάδα ή να δημιουργήσετε μια νέα στατική ομάδα στην οποία θα αντιστοιχιστεί η συσκευή μετά την ανάπτυξη του προγράμματος εγκατάστασης.

Η επιλογή μιας γονικής ομάδας θα προσθέσει όλες τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην ομάδα στο πρόγραμμα εγκατάστασης.

Η επιλογή της γονικής ομάδας δεν επηρεάζει τη θέση του προγράμματος εγκατάστασης. Αφού δημιουργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, τοποθετείται στην ομάδα πρόσβασης του τρέχοντος χρήστη. Η ομάδα πρόσβασης ορίζει τη στατική ομάδα του αντικειμένου και την πρόσβαση στο αντικείμενο με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη.

Η γονική ομάδα είναι υποχρεωτική εάν χρησιμοποιείτε ESET Business Account με τοποθεσίες ή ESET MSP Administrator και προαιρετική εάν χρησιμοποιείτε ESET Business Account χωρίς τοποθεσίες.

4.Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή (προαιρετικά) - Πληκτρολογήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή ή τη διεύθυνση IP του ESET PROTECT. Εάν είναι απαραίτητο, καθορίστε τον αριθμό για τη Θύρα (η προεπιλογή είναι 2222).


warning

Το πεδίο Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή δεν υποστηρίζει ειδικούς χαρακτήρες – για παράδειγμα, γράμματα με ορθογραφικά σημάδια.

5.Ομότιμο πιστοποιητικό:

πιστοποιητικό του ESET PROTECT - Ένα ομότιμο πιστοποιητικό για την εγκατάσταση του φορέα και η αρχή έκδοσης πιστοποιητικού του ESET PROTECT επιλέγονται αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πιστοποιητικό, κάντε κλικ στο στοιχείο Περιγραφή πιστοποιητικού ESET PROTECT για να επιλέξετε από ένα αναδυόμενο μενού με τα διαθέσιμα πιστοποιητικά.

Προσαρμοσμένο πιστοποιητικό - Εάν χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ στα στοιχεία Προσαρμοσμένο πιστοποιητικό > Επιλογή, αποστείλετε το πιστοποιητικό .pfx και επιλέξτε το κατά την εγκατάσταση του φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πιστοποιητικά.

Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης πιστοποιητικού εάν χρειάζεται - εάν έχετε καθορίσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την εγκατάσταση του Διακομιστή ESET PROTECT (στο βήμα όπου δημιουργήσατε μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικού) ή εάν χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πιστοποιητικό με κωδικό πρόσβασης. Διαφορετικά, αφήστε κενό το πεδίο Κωδικός πιστοποιητικού.


warning

Ο κωδικός πρόσβασης του πιστοποιητικού δεν πρέπει να περιέχει τους ακόλουθους χαρακτήρες: " \ Αυτοί οι χαρακτήρες προκαλούν κρίσιμο σφάλμα κατά την αρχικοποίηση του φορέα.

6.arrow_down_business Προσαρμογή περισσότερων ρυθμίσεων

7.Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

8.Πραγματοποιήστε λήψη της δέσμης ενεργειών GPO/SCCM και των προγραμμάτων εγκατάστασης φορέα (32 bit, 64 bit, ARM64). Εναλλακτικά μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων .msi του προγράμματος εγκατάστασης Φορέα από τη σελίδα λήψεων της ESET - Ενότητα ανεξάρτητων προγραμμάτων εγκατάστασης.

Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο παρακάτω για να δείτε οδηγίες βήμα προς βήμα για δύο δημοφιλείς μεθόδους απομακρυσμένης ανάπτυξης του φορέα ESET Management:

Ανάπτυξη του φορέα ESET Management χρησιμοποιώντας Αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) - Αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας.

Ανάπτυξη του φορέα ESET Management χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διαμόρφωσης κέντρου συστήματος (SCCM)