Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εισαγωγή στο ESET PROTECT

Καλωσορίσατε στο ESET PROTECT έκδοση 10.1. Το ESET PROTECT σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε προϊόντα ESET σε σταθμούς εργασίας, διακομιστές και κινητές συσκευές σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον, από μία κεντρική τοποθεσία. Με την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, μπορείτε να αναπτύξετε λύσεις ESET, να διαχειριστείτε εργασίες, να επιβάλλετε πολιτικές ασφάλειας, να παρακολουθείτε την κατάσταση συστήματος και να ανταποκρίνεστε γρήγορα σε προβλήματα ή ανιχνεύσεις σε απομακρυσμένους υπολογιστές.


note

Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι της ESET για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες της ESET και τους τύπους ανιχνεύσεων/επιθέσεων από τους οποίους προστατεύουν.

ESET PROTECT στοιχεία

Διακομιστής ESET PROTECT - Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον Διακομιστή ESET PROTECT σε διακομιστές Windows και Linux ή να τον αναπτύξετε ως εικονική συσκευή με προρύθμιση παραμέτρων. Χειρίζεται την επικοινωνία με τους φορείς, ενώ συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα εφαρμογών στη βάση δεδομένων.

Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT - Η κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT είναι το κύριο περιβάλλον που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε υπολογιστές-πελάτες στο περιβάλλον σας. Εμφανίζει μια επισκόπηση της κατάστασης των υπολογιστών-πελατών στο δίκτυό σας και σας επιτρέπει να αναπτύξετε λύσεις της ESET σε μη διαχειριζόμενους απομακρυσμένους υπολογιστές. Μετά την εγκατάσταση του διακομιστή ESET PROTECT, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κονσόλα διαδικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν επιλέξετε να καταστήσετε το διακομιστή διαδικτύου διαθέσιμο μέσω Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET PROTECT από οποιοδήποτε σημείο και συσκευή με σύνδεση στο Internet. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σε έναν διαφορετικό υπολογιστή από τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο διακομιστής ESET PROTECT. Δείτε επίσης Ξεκινώντας με την κονσόλα διαδικτύου του ESET PROTECT.

Φορέας ESET Management - Ο φορέας ESET Management διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή ESET PROTECT και των υπολογιστών-πελατών. Πρέπει να εγκατασταθεί ο φορέας στον υπολογιστή-πελάτη, για να δημιουργηθεί επικοινωνία μεταξύ του συγκεκριμένου υπολογιστή και του διακομιστή ESET PROTECT. Επειδή βρίσκεται σε έναν υπολογιστή-πελάτη και εκεί μπορεί να αποθηκευτούν πολλαπλά σενάρια ασφάλειας, η χρήση του φορέα ESET Management μειώνει σημαντικά το χρόνο αντίδρασης σε νέες ανιχνεύσεις. Η χρήση της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT σάς επιτρέπει να αναπτύξετε το φορέα ESET Management σε μη διαχειριζόμενους υπολογιστές που έχουν αναγνωριστεί μέσω του Active Directory ή του ESET RD Sensor. Επίσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το φορέα ESET Management με μη αυτόματο τρόπο σε υπολογιστές-πελάτες.

Αισθητήρας Rogue Detection Sensor - Ο αισθητήρας Rogue Detection (RD) Sensor του ESET PROTECT ανιχνεύει τους μη διαχειριζόμενους υπολογιστές που εμφανίζονται στο δίκτυό σας και αποστέλλει τις πληροφορίες τους στο διακομιστή ESET PROTECT. Μπορείτε να προσθέτετε εύκολα νέους υπολογιστές-πελάτες στο ασφαλές δίκτυό σας. Ο αισθητήρας RD απομνημονεύει τους υπολογιστές που έχουν εντοπιστεί και δεν αποστέλλει τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές.

ESET Bridge (Διακομιστής Μεσολάβησης HTTP) - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Bridge με το ESET PROTECT ως υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης για να κάνετε τα εξής:

Λήψη και προσωρινή μνήμη: Ενημερώσεις μονάδων ESET, πακέτα εγκατάστασης και ενημέρωσης που προωθούνται από το ESET PROTECT (π.χ., πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του ESET Endpoint Security), ενημερώσεις προϊόντων ασφάλειας ESET (ενημερώσεις στοιχείων και προϊόντων), αποτελέσματα του ESET LiveGuard.

Προώθηση επικοινωνίας από τους φορείς ESET Management στο ESET PROTECT.

Σύνδεση κινητών συσκευών - Είναι ένα στοιχείο που επιτρέπει τη Διαχείριση κινητών συσκευών με το ESET PROTECT, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε κινητές συσκευές (Android και iOS) και να αναπτύσσετε το ESET Endpoint Security σε συσκευές Android. Έχει προγραμματιστεί το Τέλος του κύκλου ζωής για τη Διαχείριση/σύνδεση κινητών συσκευών του ESET PROTECT (MDM/MDC) (μόνο για εσωτερική εγκατάσταση). Διαβάστε περισσότερα. Συνιστάται η μετεγκατάσταση στο cloud διαχείρισης κινητών συσκευών.

Δείτε επίσης το θέμα Επισκόπηση αρχιτεκτονικής του ESET PROTECT και των στοιχείων υποδομής.

ESET PROTECT ανεξάρτητα εργαλεία

Εργαλείο ειδώλου - Το εργαλείο ειδώλου είναι απαραίτητο για ενημερώσεις μονάδων εκτός σύνδεσης. Εάν οι υπολογιστές-πελάτες σας δεν έχουν σύνδεση στο Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ειδώλου για να λάβετε αρχεία ενημέρωσης από τους διακομιστές ενημέρωσης της ESET και να τα αποθηκεύσετε τοπικά.

ESET Remote Deployment Tool - Αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να αναπτύσσετε πακέτα «όλα-σε-ένα» που δημιουργήθηκαν στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT. Μπορείτε να διανείμετε εύκολα τον Φορέα ESET Management με ένα προϊόν ESET σε υπολογιστές μέσω δικτύου.

Πρόσθετες λύσεις ESET

Για να βελτιώσετε την προστασία των διαχειριζόμενων συσκευών στο δίκτυό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πρόσθετες λύσεις της ESET:

ESET Full Disk Encryption - Το ESET Full Disk Encryption είναι μια πρόσθετη δυνατότητα τοπικά στις Κονσόλες διαδικτύου ESET PROTECT και παρέχει τη διαχείριση της πλήρους κρυπτογράφησης δίσκου των διαχειριζόμενων σταθμών εργασίας Windows και macOS με ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας στη σύνδεση πριν την εκκίνηση.

Το ESET LiveGuard Advanced – ESET LiveGuard Advanced (Περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης στο Cloud) είναι μια υπηρεσία επί πληρωμή που παρέχεται από την ESET. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να προσθέσει ένα επίπεδο προστασίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ελαχιστοποίηση νέων απειλών που κυκλοφορούν.

ESET Inspect - Ένα περιεκτικό σύστημα ανίχνευσης και απόκρισης τερματικού που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: ανίχνευση συμβάντων, διαχείριση συμβάντων και απόκριση, συλλογή δεδομένων, δείκτες ανίχνευσης παραβίασης, ανίχνευση ανωμαλιών, ανίχνευση συμπεριφοράς, παραβιάσεις πολιτικής.


important

Το ESET Enterprise Inspector και το ESET Dynamic Threat Defense έχουν μετονομαστεί σε ESET Inspect και ESET LiveGuard Advanced.

Ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα που προκαλούνται από τη μετονομασία, εάν αναβαθμίσατε από το ESET PROTECT 9.0 και προηγούμενες εκδόσεις και έχετε αναφορές, δυναμικές ομάδες, ειδοποιήσεις ή άλλους κανόνες που φιλτράρουν για το ESET Dynamic Threat Defense ή το ESET Enterprise Inspector.

Συγχρονισμός αδειών χρήσης

Συγχρονίστε άδειες χρήσης από το ESET Business Account ή το ESET MSP Administrator 2 με το ESET PROTECT και χρησιμοποιήστε τις για την ενεργοποίηση προϊόντων ασφάλειας ESET σε συσκευές του δικτύου σας.

ESET Business Account - Η πύλη αδειών χρήσης για τα επιχειρηματικά προϊόντα ESET σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε άδειες χρήσης. Ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET Business Account για περισσότερες πληροφορίες.

ESET MSP Administrator 2 - Ένα σύστημα διαχείρισης αδειών χρήσης για τους συνεργάτες MSP της ESET. Ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική βοήθεια του ESET MSP Administrator 2 για περισσότερες πληροφορίες.