ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Master pro klonování

Po kliknutí na tlačítko Virtualizace a vybrání možnosti Označit jako master pro klonování v detailech počítače se zobrazí následující oznámení:

master_for_cloning

Před vytvořením VDI poolu vyberte jednu z níže uvedených možností pro Rozhodnutí o identitě klonového počítače:

Spojit s existujícím počítačem – pro více informací přejděte do kapitoly Vždy spojit s existujícím počítačem.

Vytvořit nový počítač – pro více informací přejděte do kapitoly Vždy vytvořit nový počítač.


note

Pro nalezení počítačů označených jako Master pro klonování přejděte do sekce Počítače > klikněte na Přidat filtr > v seznamu vyberte Master pro klonování > filtr aktivujte pomocí zaškrtávacího políčka.

Nastavení týkající se označení stanice jako master pro klonování můžete kdykoli změnit v detailech počítače:

Možnosti konfigurace si zobrazíte po kliknutí na ikonu gear_icon ozubeného kolečka na dlaždici Virtualizace.

Pro zrušení tohoto nastavení klikněte na tlačítko Virtualizace > vyberte možnost Odebrat označení jako Master pro klonování.

Rozšířená nastavení

1.VDI prostředí – vybráním typu VDI prostředí dojde k předvyplnění požadovaného nastavení pro vaše prostředí.

Virtuální počítače Citrix MCS/PVS Gen1

Virtuální počítače Citrix PVS Gen2

VMware Horizon linkované klony

VMware Horizon instantní klony

SCCM

Ostatní

2.Domovská skupina klonovaných počítačů – Vyberte statickou skupinu pro zúžení výběru zařízení, která se mají brát v potaz při obnovení identity počítače. Vybraná statická skupina se zároveň použije jako cíl pro nově vytvářené virtuální počítače.

3.Pokročilá nastavení:

Povolit obnovení identity počítače pouze na základě FQDN – tuto možnost prot obnovení identity počítače na základě FQDN zapněte v případě, kdy hardwarové atributy klonovaných počítačů generované vaší VDI infrastrukturou nelze v průběhu procesu obnovení považovat za spolehlivé.

Pozdržet vytvoření identity počítače a jeho obnovení, dokud nedojde ke shodě se jmenným vzorem - tuto možnost vyberte v případě, kdy chcete zajistit, aby se při párování klonovaného počítače bral v potaz definovaný jmenný vzor. V takovém případě se proces vytvoření identity počítače a jeho obnovení nedokončí do chvíle, než bude nalezen odpovídající jmenný vzor.


note

Na základě vybraného VDI prostředí se provede výběr doporučených nastavení (některá mohou být povinná nebo nedostupná).

4.Jmenný vzor klonovaných počítačů – pro definování jmenného vzoru, podle kterého se budou filtrovat zařízení, klikněte na Přidat nový.


important

VDI jmenný vzor

ESET PROTECT rozeznává pouze klony odpovídající jmennému vzoru definovanému ve VDI prostředí:

VMware – VDI jmenný vzor je povinný pro VMware instantní klony. VDI jmenný vzor musí obsahovat zástupný znak reprezentující unikátní číslo {n} generované VDI infrastrukturou ve formátu. Příklad: VM-instant-clone-{n}. Více informací o jmenných vzorech naleznete v dokumentaci společnosti VMware.

Citrix – ve jmenném schématu katalogu strojů použijte znak křížku (#). Příklad: VM-office-##. Více informací o jmenném schématu naleznete v dokumentaci společnosti Citrix.

5.Klikněte na Vybrat a dále vyberte domovskou skupinu klonovaných počítačů – statickou skupinu, ve které se budou zařízení vyhledávat dle definovaného VDI jmenného vzoru.

6.Pro přidání více VDI jmenných vzorů a domovských skupin klikněte na Přidat nový.

7.Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit.


note

Pro nalezení počítačů označených jako Master pro klonování přejděte do sekce Počítače > klikněte na Přidat filtr > v seznamu vyberte Master pro klonování > filtr aktivujte pomocí zaškrtávacího políčka.

Nastavení týkající se označení stanice jako master pro klonování můžete kdykoli změnit v detailech počítače:

Možnosti konfigurace si zobrazíte po kliknutí na ikonu gear_icon ozubeného kolečka na dlaždici Virtualizace.

Pro zrušení tohoto nastavení klikněte na tlačítko Virtualizace > vyberte možnost Odebrat označení jako Master pro klonování.

Řešení problémů

V případě výskytů problémů s VDI klony postupujte dle kroků v naší Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).