ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Režim synchronizace – síť MS Windows


important

Synchronizační režim Sítě MS Windows může selhat z důvodu chybějících předpokladů (SMBv1) vyžadovaných pro úspěšné provedení. Tento režim synchronizace nebude v dalších verzích podporován.

Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

Nastavení

Obecné nastavení

Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.

Objekty k synchronizaci – synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.

Akce při výskytu kolize během vytváření počítače – pokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:

oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána)

oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)

oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem)

Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.

Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.

Režim synchronizacesíť MS Windows

 

V části Nastavení synchronizace Microsoft Windows Network definujte následující informace:

Pracovní skupina – název pracovní skupiny, se kterou chcete počítače synchronizovat. Pokud nedefinujete pracovní skupinu, synchronizují se všechny viditelné počítače.

Uživatelské jméno – zadejte přihlašovací údaje do sítě Windows.

Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.


note

ESET PROTECT Server běží pod účtem Network service, který nemusí mít dostatečná oprávnění pro načtení všech počítačů. Pokud nezadáte žádné přihlašovací údaje, server načte všechny počítače v okolí ze složky Síť, kterou automaticky plní operační systém Windows. V opačném případě server použije pro synchronizaci zadané přihlašovací údaje.


important

Synchronizační režim Sítě MS Windows může selhat z důvodu chybějících předpokladů (SMBv1) vyžadovaných pro úspěšné provedení. Tento režim synchronizace nebude v dalších verzích podporován.

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.