ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Importování CSV

Velké množství dat můžete do konzole importovat prostřednictvím .csv souboru. Tato možnost je dostupná ve vybraných částech ESET PROTECT. Sloupce se v jednotlivých částech konzole mění, v závislosti na importovaných datech.

1.Klikněte na tlačítko Importovat CSV.

2.Nahrát – klikněte na Vybrat soubor, vyhledejte .csv soubor (s kódováním UTF-8), který chcete nahrát, a klikněte na Nahrát.

3.Oddělovač – v této části definujte znak, kterým jsou data oddělena. Z rozbalovacího menu můžete vybrat nejpoužívanější oddělovač (středník, čárka, mezera, tabulátor, tečka, roura), případně můžete zadat vlastní znak, který odpovídá vašemu .csv souboru. Pokud máte v .csv souboru použit jiný oddělovač, zaškrtněte možnost Jiný… a znak zadejte. Pro snadnější identifikaci oddělovače se v sekci Náhled dat zobrazuje část .csv dokumentu.

4.Mapování sloupců – po nahrání .csv souboru a jeho zpracování můžete ovlivnit mapování jednotlivých sloupců z .csv souboru se sloupci tabulky v ESET PROTECT. Pomocí rozbalovacího menu namapujte CSV sloupec se sloupcem tabulky ESET PROTECT. Pokud importovaný .csv soubor obsahuje hlavičku, zaškrtněte možnost První řádek CSV souboru obsahuje hlavičku. V opačném případě ponechte tuto možnost vypnutou.

5.Zda jste správně namapovali jednotlivé sloupce zjistíte v části Náhled tabulky.

6.Pokud jste sloupce namapovali správně a náhled tabulky vypadá korektně, pro zahájení importu dat klikněte na tlačítko Importovat.

csv_columns