ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Yeni Dinamik Grup oluşturma

Yeni bir Dinamik Grup oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1.Bilgisayarlar'ı tıklayın, herhangi bir grubun yanındaki dişli simgesini gear_icon ve Yeni Dinamik Grup'u seçin. Yeni Dinamik Grup Sihirbazı açılır.

admin_create_new_dg

2.Yeni şablon için ad ve açıklama girin.

3.Üst Grubu Değiştir seçeneğini tıklatarak üst grubu değiştirebilirsiniz.

admin_DG_wizard

4.Şablon'u tıklatın. Her Dinamik Grup grubun istemci bilgisayarları filtreleme şeklini tanımlayan bir Şablondan oluşturulur. Bir şablondan, sınırsız Dinamik Grup oluşturulabilir.


note

Şablon, Statik Grupta depolanan statik bir nesnedir. Kullanıcıların şablonlara erişebilmeleri için uygun izinleri olmalıdır. Kullanıcının Dinamik Grup şablonlarıyla çalışması için erişim izinleri olması gerekir. Önceden tanımlanmış tüm şablonlar Tümü statik grubunda yer alır ve varsayılan olarak yalnızca yönetici tarafından kullanılabilir. Diğer kullanıcılara ek izinler atanmalıdır. Sonuç olarak, kullanıcılar varsayılan şablonları göremeyebilir veya kullanamayabilir. Şablonlar kullanıcıların izinlerinin olduğu bir gruba taşınabilir.

Bir şablonun yinelenmesi için, kullanıcının kaynak şablonun yer aldığı gruba Kullanım izinlerine (Dinamik Grup şablonları için) ve kullanıcının ana grubuna (yinelenen şablonun depolanacağı gruba) Yazma izni olmalıdır. Nesne çoğaltma örneğine bakın.

Grubu önceden tanımlanmış bir şablondan veya daha önce oluşturduğunuz bir şablondan oluşturmak istiyorsanız, Mevcut şablonlardan seç'i tıklatıp listeden uygun şablonu seçin.

Herhangi bir şablon oluşturmadıysanız ve listedeki önceden tanımlı şablonların hiçbiri sizin için uygun değilse, Yeni'yi tıklatıp yeni şablon oluşturma adımlarını uygulayın.

Bir Dinamik Grup Şablonu temelinde yeni Dinamik Gruplar oluşturma hakkında daha fazla kullanım örneği görmek isterseniz, örneklere bakın.

admin_dg_teplate_choose_existing

5.Özet'i tıklatın. Yeni grup üst Grubun altında görüntülenir.