ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Dinamik Grup Şablonları

Dinamik grup şablonları, bilgisayarların bir Dinamik grupta yer alabilmek için karşılamaları gereken kriterleri belirler. Bu kriterler bir istemci tarafından karşılandığında söz konusu istemci ilgili Dinamik Gruba otomatik olarak taşınır.


note

Şablon, Statik Grupta depolanan statik bir nesnedir. Kullanıcıların şablonlara erişebilmeleri için uygun izinleri olmalıdır. Kullanıcının Dinamik Grup şablonlarıyla çalışması için erişim izinleri olması gerekir. Önceden tanımlanmış tüm şablonlar Tümü statik grubunda yer alır ve varsayılan olarak yalnızca yönetici tarafından kullanılabilir. Diğer kullanıcılara ek izinler atanmalıdır. Sonuç olarak, kullanıcılar varsayılan şablonları göremeyebilir veya kullanamayabilir. Şablonlar kullanıcıların izinlerinin olduğu bir gruba taşınabilir.

Bir şablonun yinelenmesi için, kullanıcının kaynak şablonun yer aldığı gruba Kullanım izinlerine (Dinamik Grup şablonları için) ve kullanıcının ana grubuna (yinelenen şablonun depolanacağı gruba) Yazma izni olmalıdır. Nesne çoğaltma örneğine bakın.

Yeni Dinamik Grup Şablonu Oluşturma

Dinamik Grup Şablonu için Kurallar

Dinamik Grup Şablonu - örnekler

Dinamik Grup Şablonlarını Yönetme

Şablonlar Daha Fazla > Dinamik Grup Şablonları'ndan yönetilebilir.

Yeni Şablon

Ana grubunuzda Yeni Şablon oluşturmak için tıklatın.

details_default Ayrıntıları Göster

Seçilen şablonla ilgili bilgilerin özetini görebilirsiniz.

audit_log Denetleme günlüğü

Seçili öğe için Denetim Günlüğü'nü görüntüleyin.

icon_tags Etiketler

Etiketleri düzenleyin (atama, atamayı kaldırma, oluşturma ve silme işlemleri).

edit_default Düzenle

Seçilen şablonu düzenleyin. Mevcut şablonunuzu korumak için Farklı kaydet'i tıklatın ve düzenlemekte olduğunuz şablon temelinde yeni bir tane oluşturun. İstendiğinde, yeni şablonun adını belirtin.

duplicate_default Yinele

Seçili şablon temelinde yeni Dinamik Grup Şablonları oluşturun. Yineleme görevi için yeni bir ad gereklidir. Yinelenen şablon ana grubunuzda depolanır.

delete_default Sil

Şablonu kalıcı olarak silin.

İçe aktar

Dinamik Grup Şablonları’nı bir dosyadan içe aktarın. İçe aktarma sırasında dosyanın bozuk olmadığından emin olmak için dosya yapısı doğrulanır.

export_default Dışa aktar

Yedekleme veya taşıma işlemleri için seçilen Dinamik Grup Şablonlarını bir dosyaya aktarın. Dosyada herhangi bir düzenleme yapmanız önerilmez. Düzenlemeler verileri kullanılamaz hale getirebilir.

move_defaultErişim Grubu > move_defaultTaşı

Nesneyi, hedef gruba yeterli erişim haklarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir olduğu başka bir Statik Gruba taşıyın. Erişim grubunu değiştirmek, diğer kullanıcıların erişim sorunlarını çözmede yararlı olur. Erişim Grubu, kullanıcının erişim haklarına dayalı olarak nesnenin Statik Grubunu ve nesneye erişimi ayarlar.


important

ESET Enterprise Inspector ve ESET Dynamic Threat Defense, *** ESET Inspect ve ESET LiveGuard Advanced olarak yeniden adlandırıldı.

Aşağıdaki durumlarda yeniden adlandırmanın neden olduğu sorunları gidermeniz gerekebilir: ESET PROTECT ürününden (aşağıda belirtilen sürümlerden) yükseltme işlemi yaptıysanız 9.0 ve daha önceki ve raporlar, dinamik gruplar, bildirimler veya ESET Dynamic Threat Defense ya da ESET Enterprise Inspector için filtreleyen diğer kural türlerine sahipseniz.

Filtreleri ve düzeni özelleştirme

Mevcut Web Konsolu ekran görünümünü özelleştirebilirsiniz:

Yan paneli ve ana tabloyu yönetin.

Filtre ve filtre ön ayarları ekleyin. Gösterilen öğeleri filtrelemek için etiketleri kullanabilirsiniz.