ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Erişim Hakları

Erişim Hakları, ESET PROTECT Web Konsolu kullanıcılarını ve izinlerini yönetmenize olanak sağlar.

Güvenlik modeli

Güvenlik modeli modelin başlıca ilkeler şu şekildedir:

Şart

Açıklama

Ana Gruplar

Ana grup, kullanıcının oluşturduğu tüm nesnelerin (aygıtlar, görevler, şablonlar vs.) otomatik olarak depolandığı yerdir. Her kullanıcının yalnızca bir ana grubu olmalıdır.

Nesne

Nesneler Statik Gruplar'da yer alır. Nesnelere erişim kullanıcılara değil, gruplara göre sağlanır (gruba göre erişim sağlamak birden çok kullanıcıyı ağırlamayı kolaylaştırır, örneğin tatile çıkan bir kullanıcı olduğunda). İstisnalar arasında sunucu görevleri ve bildirimler yer alır ve bunlar bir "yönetici" kullanıcı gerektirir.

Gruba Erişim

Erişim Grubu, kullanıcının erişim haklarına dayalı olarak nesnenin Statik Grubunu ve nesneye erişimi ayarlar.

Yönetici

Tümü ana grubuna ve bu grup için ayarlanan tam İzin Kümesine sahip bir kullanıcı, Yönetici olarak kabul edilir.

Erişim Hakkı

Bir nesneye erişme veya bir görevi yürütme hakkı İzin Kümesiyle atanır. Daha fazla bilgi için tüm erişim hakları ve bu hakların işlevlerinin yer aldığı listeye bakın.

İzin Kümesi

Bir izin kümesi ESET PROTECT Web Konsolu'na erişimi olan kullanıcılar için izinleri temsil eder. Kullanıcının ESET PROTECT Web Konsolu'nda ne yapabileceğini veya görebileceğini tanımlar. Bir kullanıcıya birden çok İzin Kümesi atanabilir. İzin kümeleri, yalnızca tanımlanan gruplardaki nesnelere uygulanır. Bir izin kümesi oluşturulurken veya düzenlenirken bu Statik Gruplar Statik Gruplar bölümünde ayarlanır.

İşlev

İşlev, bir nesne veya işlem türüdür. Genellikle işlevler şu değerleri alır: Okuma, Yazma, Kullanma. Bir Erişim Grubuna uygulanan işlev kombinasyonuna İzin Kümesi denir.

Erişim Haklarıyla ilgili örneklerin listesi

Yönetici kılavuzunda erişim haklarıyla ilgili çeşitli örnekler yer alır. Bunların listesi şu şekildedir:

İlkeler nasıl yinelenir?

Kullanma ve Yazma izinleri arasındaki fark

Şube yöneticileri için nasıl çözüm oluşturulur?

Nesneler yineleme üzerinden nasıl paylaşılır?

Sertifika ve yetkililere erişim nasıl bölünür?

Kullanıcıya yükleyici oluşturma izni nasıl verilir?

Bildirimler nasıl kaldırılır?

İlkeler nasıl oluşturulur?

Kullanıcıların tüm ilkeleri görmelerine izin verme

Şube yöneticileri arasında lisansları paylaşma