Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przykłady ograniczania

Przykłady ograniczania opisują sposoby łączenia i oceniania warunków ograniczania (T1, T2, S1, S2, S3).


note

„Znacznik” to impuls pochodzący z elementu wyzwalającego. Literą „T” oznaczono kryteria czasowe, natomiast literą „S” — kryteria statystyczne. Oznaczenie „S3” wskazuje kryteria dziennika zdarzeń.

S1: Kryterium zdarzeń (zezwalanie co 3. znacznik)

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

Modyfikacja elementu wyzwalającego

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Znaczniki

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

x

 

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

S2: Kryterium zdarzeń występujących w danym czasie (zezwalanie, gdy 3 znaczniki wystąpią w ciągu 4 sekund)

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

Modyfikacja elementu wyzwalającego

07

08

09

10

11

12

13

Znaczniki

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

S2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: Kryterium unikatowej wartości symbolu (zezwalanie w przypadku wystąpienia 3 unikatowych wartości z rzędu)

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

Modyfikacja elementu wyzwalającego

07

08

09

10

11

12

13

Wartość

A

B

B

C

D

G

H

 

J

K

n/d

L

M

N

N

S3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

S3: Kryterium unikatowej wartości symbolu (zezwalanie w przypadku wystąpienia 3 unikatowych wartości od ostatniego znacznika)

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

07

Modyfikacja elementu wyzwalającego

08

09

10

11

12

13

14

Wartość

A

B

B

C

D

G

H

I

 

J

K

n/d

L

M

N

N

S3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

T1: Zezwalanie na znacznik w określonych zakresach czasowych (zezwalanie codziennie od 8:10, czas trwania 60 sekund)

Godzina

8:09:50

08:09:59

08:10:00

08:10:01

Modyfikacja elementu wyzwalającego

08:10:59

08:11:00

08:11:01

Znaczniki

x

x

x

x

 

x

x

x

T1

 

 

1

1

 

1

 

 

To kryterium nie ma stanu, w związku z czym modyfikacje elementu wyzwalającego nie mają wpływu na wyniki.

T2: Zezwalanie na jeden znacznik w danym okresie (zezwalanie nie częściej niż co 5 sekund)

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

Modyfikacja elementu wyzwalającego

07

08

09

10

11

12

13

Znaczniki

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

T2

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Kombinacja S1+S2

S1: co 5. znacznik

S2: 3 znaczniki w ciągu 4 sekund

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Znaczniki

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

 

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

S2

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Wynik

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Wynik wymieniony jako: S1 (operator logiczny OR) S2

Kombinacja S1+T1

S1: Zezwalanie na co 3. znacznik

T1: Zezwalanie codziennie od 8:08, czas trwania 60 sekund

Godzina

08:07:50

08:07:51

08:07:52

08:07:53

08:08:10

08:08:11

08:08:19

08:08:54

08:08:55

08:09:01

Znaczniki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Wynik

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Wynik wymieniony jako: S1 (operator logiczny AND) T1

Kombinacja S2+T1

S2: 3 znaczniki w ciągu 10 sekund

T1: T1: zezwalanie codziennie od 8:08, czas trwania 60 sekund

Godzina

08:07:50

08:07:51

08:07:52

08:07:53

08:08:10

08:08:11

08:08:19

08:08:54

08:08:55

08:09:01

Znaczniki

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

T1

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

Wynik

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Wynik wymieniony jako: S2 (operator logiczny AND) T1

Uwaga: stan warunku S2 jest resetowany tylko wówczas, gdy wynik globalny to 1

Kombinacja S2+T2

S2: 3 znaczniki w ciągu 10 sekund

T2: T2: zezwalanie nie więcej niż raz w ciągu 20 sekund

Godzina

00

01

02

03

04

05

06

07

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Znaczniki

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S2

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

T2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Wynik

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Wynik wymieniony jako: S2 (operator logiczny AND) T2

Uwaga: stan warunku S2 jest resetowany tylko wówczas, gdy wynik globalny to 1