Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Serwer SMTP

W programie ESET PROTECT dostępna jest funkcja automatycznego wysyłania wiadomości e-mail z raportami i powiadomieniami. Włącz opcję Użyj serwera SMTP, kliknij Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Serwer SMTP i skonfiguruj następujące ustawienia:

Hosta — nazwa hosta lub adres IP serwera SMTP.

Port — dla serwera SMTP domyślnie używany jest port 25, jednak to ustawienie można zmienić, gdy serwer SMTP korzysta z innego portu.

Nazwa użytkownika — jeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia, podaj nazwę konta użytkownika serwera SMTP (bez nazwy domeny).

Hasło — hasło powiązane z kontem użytkownika serwera SMTP.

Typ zabezpieczenia połączenia — podaj typ połączenia. Wartość domyślna to Niezabezpieczony, jednak w przypadku gdy na serwerze SMTP dozwolone są połączenia zabezpieczone, wybierz ustawienie TLS lub STARTTLS. Jeśli chcesz, aby połączenie było bezpieczniejsze, użyj rozszerzenia STARTTLS lub SSL/TLS, w którym do komunikacji szyfrowanej używany jest osobny port.

Typ uwierzytelniania — ustawienie domyślne to Brak uwierzytelniania. Jednak z listy rozwijanej można wybrać odpowiedni typ uwierzytelniania (np. Logowanie, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM lub Automatyczny).

Adres nadawcy — w tym polu można wpisać adres nadawcy, który będzie wyświetlany w nagłówkach wiadomości e-mail z powiadomieniami (w polu Od:)

Testuj serwer SMTP — ta opcja umożliwia sprawdzenie poprawności ustawień serwera SMTP. Kliknij pozycję Wyślij testową wiadomość e-mail, aby otworzyć nowe okno. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, po czym wiadomość testowa zostanie wysłana na ten adres za pośrednictwem serwera SMTP. Sprawdź, czy testowa wiadomość e-mail trafiła do skrzynki pocztowej odbiorcy.