Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Generowanie raportów

Zadanie Generowanie raportów umożliwia generowanie raportów na podstawie utworzonych wcześniej lub wstępnie zdefiniowanych szablonów raportów.

Aby utworzyć nowe zadanie serwera, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw pola wyboru niezaznaczone.

Ustawienia

Szablony raportów — kliknij opcję Dodaj szablon raportu, aby wybrać szablon raportu z listy. Użytkownik, który utworzył zadanie, może wyświetlać i wybierać wyłącznie szablony raportów dostępne w jego grupie. Można wybrać wiele szablonów jednego raportu.

Wybranie opcji Wyślij wiadomość e-mail lub Zapisz do pliku umożliwia pobranie wygenerowanego raportu.

Dostarczenie raportu

Wyślij wiadomość e-mail

W celu wysyłania lub odbierania wiadomości pocztowych należy skonfigurować ustawienia SMTP w obszarze Więcej > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Wyślij do — tu należy wprowadzić adresy e-mail odbiorców wiadomości e-mail z raportami. Kolejne adresy należy oddzielić od siebie przecinkami (,). Można również dodać pola DW oraz UDW, tak samo jak w programach do obsługi poczty.

Program ESET PROTECT wstępnie wypełnia temat i treść wiadomości e-mail na podstawie wybranego szablonu. Możesz zaznaczyć pole wyboru w obszarze Dostosowywanie wiadomości, aby dostosować temat i wiadomość:

oTemat — temat wiadomości z raportem. Należy tu wprowadzić charakterystyczny temat, który umożliwi sortowanie wiadomości przychodzących. Jest to ustawienie opcjonalne, jednak zalecamy wpisanie w tym polu jakiegoś ciągu, by nie pozostało puste.

oWiadomośc — tutaj można określić treść wiadomości z raportem.

Wysyłaj wiadomość, gdy raport jest pusty — tę opcję należy zaznaczyć, gdy raport ma zostać wysłany nawet wówczas, gdy nie zawiera żadnych danych.

Kliknij opcję Pokaż opcje drukowania, aby wyświetlić następujące ustawienia:

Format danych wyjściowych — umożliwia wybranie odpowiedniego formatu pliku. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.


note

Wybranie formatu CSV spowoduje zapisanie wartości daty i godziny w raporcie w formacie UTC. Wybranie formatu PDF spowoduje użycie w raporcie czasu lokalnego serwera.

Język danych wyjściowych — umożliwia wybranie języka wiadomości. Językiem domyślnym jest język wybrany w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Rozmiar strony / Rozdzielczość / Orientacja papieru / Format koloru / Jednostki marginesów / Marginesy — odpowiednie opcje należy dobrać na podstawie preferencji wydruku. Te opcje są istotne, jeśli chcesz wydrukować raport, i dotyczą tylko formatu PDF, a nie formatu CSV.

Zapisz do pliku

Ścieżka względna do pliku — raport zostanie wygenerowany w określonym katalogu, na przykład:

oW systemie Windows raporty są zwykle zapisywane w lokalizacji C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\

oW systemie Linux raporty są zwykle zapisywane w lokalizacji /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/


important

W systemie Windows niektóre znaki specjalne (: ? \) nie będą poprawnie interpretowane w zapisanej nazwie pliku.

Zapisuj plik, gdy raport jest pusty — tę opcję należy zaznaczyć, gdy raport ma zostać zapisany nawet wówczas, gdy nie zawiera żadnych danych.

 

Kliknij opcję Pokaż opcje drukowania, aby wyświetlić następujące ustawienia:

Format danych wyjściowych — umożliwia wybranie odpowiedniego formatu pliku. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.


note

Wybranie formatu CSV spowoduje zapisanie wartości daty i godziny w raporcie w formacie UTC. Wybranie formatu PDF spowoduje użycie w raporcie czasu lokalnego serwera.

Język danych wyjściowych — umożliwia wybranie języka wiadomości. Językiem domyślnym jest język wybrany w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Rozmiar strony / Rozdzielczość / Orientacja papieru / Format koloru / Jednostki marginesów / Marginesy — odpowiednie opcje należy dobrać na podstawie preferencji wydruku. Te opcje są istotne, jeśli chcesz wydrukować raport, i dotyczą tylko formatu PDF, a nie formatu CSV.

Element wyzwalający

Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Zakończ.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.