Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Usuwanie komputera z grupy urządzeń zarządzanych

Aby usunąć urządzenie z grupy urządzeń zarządzanych, kliknij Komputery, wybierz urządzenie > kliknij Zarządzaj manage_default > Usuń delete_default. W oknie dialogowym pojawią się czynności, które należy wykonać, aby usunąć wybrany komputer z grupy urządzeń zarządzanych.

remove_computer_from_management


important

Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że poprzedni krok został prawidłowo wykonany. Jest to konieczne do poprawnego usunięcia urządzenia.

1.Resetuj ustawienia Endpoint — kliknij opcję Zarządzaj politykami i usuń wszystkie zastosowane polityki, aby umożliwić zarządzanie lokalnym urządzeniem. Zapoznaj się z tematem Reguły usuwania polityki w sekcji Polityki. Jeśli do uzyskania dostępu do konfiguracji produktu Endpoint jest wymagane hasło, utwórz nową politykę w celu usunięcia hasła (wybierz opcję ustawienia hasła, ale nic nie wpisuj). W przypadku komputerów zaszyfrowanych za pomocą programu ESET Full Disk Encryption wykonaj procedurę odszyfrowywania.

2.Zatrzymaj zarządzanie komputerem — uruchom zadanie Zatrzymanie zarządzania lub odinstaluj agenta ESET Management, lub produkt zabezpieczający firmy ESET z komputera. Spowoduje to wstrzymanie połączenia między komputerem a ESET PROTECT.

3.Usuń komputer z bazy danych — gdy upewnisz się, że komputer nie jest już połączony z ESET PROTECT, możesz go usunąć z listy zarządzanych urządzeń.

Zaznacz pole wyboru Chcę dezaktywować zainstalowane produkty ESET, aby usunąć licencję ze wszystkich produktów firmy ESET zainstalowanych na wybranym komputerze. Patrz również Dezaktywacja produktów biznesowych firmy ESET.