Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodawanie komputerów przy użyciu narzędzia RD Sensor

Jeśli nie korzystasz z synchronizacji AD, najłatwiejszym sposobem na znalezienie niezarządzanego komputera w strukturze sieci jest użycie narzędzia RD Sensor. Narzędzie RD Sensor monitoruje sieć, w której jest wdrożone, i kiedy wykryje, że z siecią połączyło się nowe urządzenie, które nie ma agenta, zgłasza to do programu ESET PROTECT.

W obszarze Raporty przejdź do sekcji Komputery i kliknij raport Komputery nieautoryzowane.

using_RD_sensor

Raport Komputery nieautoryzowane będzie zawierać listę komputerów wyszukanych przez narzędzie RD Sensor. Informacje prezentowane przez narzędzie RD Sensor można dostosować, korzystając z polityki narzędzia RD Sensor. Komputery można dodawać, klikając w tym celu żądany komputer i używając przycisku Dodaj lub używając polecenia Dodaj wszystkie wyświetlane elementy.

fs_rd_sensor_add_computer

Dodając pojedynczy komputer, można użyć podanej wstępnie nazwy lub zmienić ją zgodnie z własnym uznaniem (jest to nazwa wyświetlana, która będzie używana wyłącznie w konsoli internetowej ESET PROTECT, a nie właściwa nazwa hosta).

Można również dodać opis. Jeśli dany komputer istnieje już w katalogu ESET PROTECT, zostanie wyświetlone powiadomienie i użytkownik będzie mógł zdecydować, co zrobić z duplikatem. Dostępne opcje: Wdrożenie agenta, Pomiń, Spróbuj ponownie, Przenieś, Zduplikuj lub Anuluj.

Po dodaniu komputera pojawi się okno z opcją Wdrożenie agenta.

W przypadku kliknięcia polecenia Dodaj wszystkie wyświetlane elementy wyświetlona zostanie lista komputerów do dodania.

1.Kliknij delete_default przy nazwie danego komputera, jeśli nie chcesz uwzględnić go w danym momencie w katalogu ESET PROTECT. Po ukończeniu usuwania komputerów z listy kliknij przycisk Dodaj.

2.Wybierz czynność do wykonania po znalezieniu duplikatu (może wystąpić pewne opóźnienie, w zależności od liczby komputerów na liście): Pomiń, Spróbuj ponownie, Przenieś, Zduplikuj lub Anuluj.

3.Zostanie wyświetlone okno z opcją Wdrożenie agentów na tych komputerach.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Wyniki skanowania przez narzędzie RD Sensor są zapisywane w pliku dziennika o nazwie detectedMachines.log. Plik ten zawiera listę komputerów wykrytych w sieci. Plik detectedMachines.log można znaleźć w tej lokalizacji:

System Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log