Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Otwieranie konsoli internetowej ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET PROTECT. Można ją traktować jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT.

Konsolę internetową ESET PROTECT można otworzyć na kilka różnych sposobów:

Na serwerze lokalnym (komputerze będącym hostem dla konsoli internetowej) wpisz w przeglądarce internetowej następujący adres URL:
https://localhost/era/

Na dowolnym urządzeniu z dostępem do używanego serwera internetowego wpisz adres URL w następującym formacie:
https://nazwa_serwera/era/
Część „nazwa_serwera” zastąp prawdziwą nazwą lub adresem IP używanego serwera internetowego.

Aby zalogować się do ESET PROTECTurządzenia wirtualnego , użyj następującego adresu URL:
https://[adres_IP]
Część „[adres IP]” zastąp adresem IP maszyny wirtualnej ESET PROTECT.

Na serwerze lokalnym (komputerze będącym hostem dla konsoli internetowej) należy kliknąć kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > ESET > ESET PROTECT > Konsola internetowa ESET PROTECT — ekran logowania otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej. Nie dotyczy to urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

Gdy serwer internetowy (ten, na którym uruchomiona jest konsola internetowa ESET PROTECT) działa, wyświetlony zostaje następujący ekran logowania.

fs_login_screen

Jeśli jest to pierwsze logowanie, należy podać poświadczenia wprowadzone podczas procedury instalacji. Domyślnym użytkownikiem konsoli internetowej jest Administrator. Więcej informacji na temat tego ekranu można znaleźć w części Ekran logowania do konsoli internetowej.


note

W przypadku występowania problemów z logowaniem i wyświetlania komunikatów o błędach przy próbie zalogowania się należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa.