Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące komunikaty o błędzie oraz stany dotyczące logowania do konsoli internetowej, a także ich znaczenie i informacje dotyczące rozwiązywania problemów:

Komunikat o błędzie

Możliwa przyczyna

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło

Sprawdź, czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. Możesz zresetować hasło do konsoli internetowej ESET PROTECT.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Błąd połączenia ze stanem „Nie połączony”

Sprawdź, czy usługa serwera ESET PROTECT oraz usługa bazy danych zostały uruchomione i działają. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w tym artykule bazy wiedzy.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Użytkownik został zablokowany. Spróbuj ponownie później.

Po 10 nieudanych próbach zalogowania z tego samego adresu IP (na przykład z powodu używania nieprawidłowych danych logowania) kolejne próby zalogowania z tego adresu IP zostają tymczasowo zablokowane. Zaloguj się po 10 minutach, używając prawidłowych poświadczeń.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Błąd komunikacji

Sprawdź, czy usługa serwera ESET PROTECT została uruchomiona oraz czy usługa Apache Tomcat została uruchomiona i działa poprawnie. Przejrzyj pliki dzienników serwera Apache Tomcat. Więcej informacji na ten temat zawiera ten artykuł bazy wiedzy.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Limit czasu połączenia

Sprawdź ustawienia połączenia sieciowego i zapory, aby upewnić się, że konsola internetowa ESET PROTECT jest w stanie połączyć się z serwerem ESET PROTECT. Innym powodem może być przeciążenie serwera ESET PROTECT. Spróbuj uruchomić serwer ponownie. Problem ten może też wystąpić w przypadku używania różnych wersji konsoli internetowej ESET PROTECT i serwera ESET PROTECT.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Użytkownik nie ma przypisanych praw dostępu

Użytkownik nie ma żadnych przypisanych praw dostępu. Zaloguj się jako administrator i przeprowadź edycję konta użytkownika, przypisując temu użytkownikowi co najmniej jeden zestaw uprawnień.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Błąd analizowania odpowiedzi

Wersja konsoli internetowej nie jest zgodna z wersją serwera ESET PROTECT. Może mieć to miejsce w trakcie uaktualniania lub po uaktualnieniu komponentów. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy samodzielnie wdrożyć prawidłową wersję konsoli internetowej.

validation-status-icon-warning Używane jest niezaszyfrowane połączenie! Skonfiguruj serwery sieciowe tak, by używać protokołu HTTPS.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy skonfigurowanie konsoli internetowej ESET PROTECT tak, aby używała protokołu HTTPS.

Wyłączono obsługę JavaScript. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Włącz obsługę JavaScript lub zaktualizuj przeglądarkę internetową.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (tylko Mozilla Firefox).

Mozilla Firefox ma uszkodzony magazyn certyfikatów.

Błąd

Możliwa przyczyna

Ekran logowania nie jest wyświetlany lub stale się ładuje.

Uruchom ponownie usługę ESET PROTECTServer. Po ponownym pomyślnym uruchomieniu usługi ESET PROTECT Server należy uruchomić usługę Apache Tomcat. Po tych działaniach ekran logowania do konsoli internetowej ESET PROTECT załaduje się pomyślnie. Przeczytaj także nasz artykuł w bazie wiedzy.

Jeśli Apache Tomcat nie może wyodrębnić zawartości z pliku era.war, a konsola internetowa jest niedostępna, wykonaj czynności opisane w artykule w bazie wiedzy.

Brak tekstu w menu kontekstowym i menu Na skróty w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Problem ten może powodować dodatek do przeglądarki blokujący reklamy. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz dodatek do przeglądarki blokujący reklamy na stronie konsoli internetowej ESET PROTECT.

Po zalogowaniu się konsola internetowa nie jest poprawnie wyświetlana (brakujące elementy itp.).

Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej przeglądarki internetowej.

Po zalogowaniu niektóre ekrany konsoli internetowej nie ładują się.

Jeśli niektóre ekrany konsoli internetowej ESET PROTECT (np. komputery) nie ładują się, otwórz plik Tomcat9w.exe znajdujący się w lokalizacji w folderze C:\Program Files\Apache Software Foundation\[Tomcat]\

Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać usługę Apache Tomcat.

Otwórz kartę Java i dodaj następujący kod w obszarze Java Options:
-Duser.country=US
-Duser.language=en

Na karcie Ogólne kliknij przycisk Start aby uruchomić usługę Apache Tomcat.

Załadowanie konsoli internetowej zajmuje dużo czasu. Podczas ładowania dużej liczby obiektów konsola ulega awarii.

Konsola internetowa wymaga dodatkowej pamięci podczas obsługi dużych zestawów obiektów. Ustawienia przedsiębiorstwa można znaleźć w konsoli internetowej.

Niektóre ekrany w konsoli internetowej nie ładują się poprawnie i pojawia się błąd. Na przykład podczas edytowania polityki pojawia się błąd: „ERROR WHILE INITIALIZING CONFIGURATION EDITOR.: (TYPEERROR) : ((INTERMEDIATE VALUE)(INTERMEDIATE VALUE) , K).INITCONFIGEDITOR IS NOT A FUNCTION”

Ten problem występuje, jeśli używasz odwrotnego serwera proxy, który uniemożliwia ładowanie niektórych modułów konsoli internetowej. Ciągi adresów URL dla poszczególnych modułów konsoli internetowej (wczytanych w Apache Tomcat) mogą się dynamicznie zmieniać (na przykład ciąg po era/webconsole/configEngine/ w era/webconsole/configEngine/02645EFC6ABCDE2B449042FB8S63FD3/v0.0/css/001_ce.ltr.css). Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że odwrotny serwer proxy został poprawnie skonfigurowany.

Podczas importowania dużego pliku (powyżej 20 MB), np. polityki, proces kończy się niepowodzeniem.

Limit rozmiaru pliku dla konsoli internetowej wynosi 20 MB. Można go zmienić, edytując plik EraWebServerConfig.properties znajdujący się w folderze [Tomcat folder]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\. Zmień wartość file_size_limit=20 na wyższą. Maksymalna wartość wynosi 250.


note

Po uaktualnieniu programu ESET PROTECT zalecamy usunięcie pamięci podręcznej przeglądarki internetowej i plików cookie, zanim zalogujesz się do uaktualnionej konsoli internetowej.

Ponieważ konsola internetowa używa protokołu bezpiecznego (HTTPS), w przeglądarce internetowej może zostać wyświetlony komunikat dotyczący certyfikatu zabezpieczeń lub niezaufanego połączenia (dokładna treść komunikatu zależy od używanej przeglądarki). Powodem jest to, że w przeglądarce wymagane jest zweryfikowanie przez użytkownika tożsamości strony, do której próbuje uzyskać dostęp. Kliknij przycisk Zaawansowane > Przejdź do [adres] (niebezpieczny) Chrome/(Edge) lub Zaawansowane > Zaakceptuj ryzyko i kontynuuj (Firefox), aby zezwolić na dostęp do konsoli internetowej ESET PROTECT. Dotyczy to tylko próby uzyskania dostępu do konsoli internetowej ESET PROTECT przy użyciu adresu URL. Więcej informacji o konfiguracji połączenia HTTPS/SSL zawiera ten artykuł bazy wiedzy.