Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rejestracja urządzenia — system iOS


note

Wykonaj te instrukcje, aby przeprowadzić rejestrację urządzenia z systemem iOS w usłudze Apple Business Manager (ABM).

1.Naciśnij łącze rejestracyjne z adresem URL (z numerem portu) i ręcznie wpisz ten adres w przeglądarce (np. https://eramdm:9980/<token>) albo użyj kodu QR.

2.Naciśnij opcję Zainstaluj, aby w ramach rejestracji MDM przejść do ekranu Instalowanie profilu.

mdm_ios_enrollment02

3.Naciśnij pozycję Zaufaj, aby zezwolić na zainstalowanie nowego profilu.

mdm_ios_enrollment_trust

4.Po zainstalowaniu nowego profilu w polu Podpisane przez wyświetlana będzie informacja o tym, że profil nie został podpisany. Dzieje się tak dlatego, że system iOS nie rozpoznaje certyfikatu. Aby uzyskać podpisany profil rejestracji, użyj certyfikatu HTTPS podpisanego przez Zaufany urząd certyfikacji Apple. Możesz też użyć własnego certyfikatu rejestracji HTTPS, aby podpisać rejestrację.

mdm_ios_enrollment04

5.W tym profilu rejestracji można konfigurować urządzenia i ustalać polityki bezpieczeństwa dla użytkowników oraz grup.


important

Usunięcie profilu rejestracji spowoduje usunięcie wszystkich ustawień firmowych (poczty, kalendarza, kontaktów itd.) i urządzenie mobilne z systemem iOS nie będzie zarządzane. Jeśli użytkownik usunie profil rejestracji, program ESET PROTECT nie będzie w stanie tego wykryć i stan urządzenia zmieni się na validation-status-icon-warning, a następnie na validation-status-icon-error po 14 dniach ze względu na nienawiązywanie połączenia przez urządzenie. Nie będzie dostępna żadna inna informacja o usunięciu profilu rejestracji.

mdm_ios_enrollment07