Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rejestracja urządzenia

Program ESET PROTECT oraz produkty zabezpieczające firmy ESET zainstalowane na urządzeniach mobilnych umożliwiają zarządzanie tymi urządzeniami. Aby rozpocząć zarządzanie urządzeniami mobilnymi, należy zarejestrować je w programie ESET PROTECT (nie jest już konieczne wprowadzanie numeru IMEI ani innych numerów identyfikacyjnych).

Poniżej znajduje się diagram przedstawiający komunikację urządzenia mobilnego z Modułem zarządzania urządzeniami mobilnymi podczas procesu rejestracji:

MD_enrollment_diagram

Diagram wskazuje, kiedy można zarejestrować, ponownie zarejestrować lub wyrejestrować urządzenie, oraz wyjaśnia różnice między urządzeniami zarządzanymi a niezarządzanymi.

MD_enroll

Rejestracja: Zarejestrować można wyłącznie urządzenie, którym nie zarządza narzędzie MDM. W takim przypadku urządzenie nie znajduje się w sekcji Komputery. Usunięcie urządzenia z konsoli internetowej nie powoduje, że staje się ono niezarządzane — urządzenie takie pojawi się w konsoli internetowej po pomyślnej replikacji. Urządzenie można usunąć ze stanu zarządzanego tylko przy użyciu procesu wyrejestrowywania. Każdy token rejestracji jest unikatowy i można go użyć tylko raz. Wykorzystanego tokenu nie można użyć ponownie.

Ponowna rejestracja: Ponowną rejestrację można wykonać tylko w przypadku urządzenia zarządzanego. Token ponownej rejestracji zawsze różni się od tokenu rejestracji i również można go użyć tylko raz.
Aby ponownie zarejestrować urządzenie, otwórz sekcję Komputery i wybierz urządzenie mobilne, które chcesz ponownie zarejestrować. Otwórz menu Komputer i wybierz kolejno opcje Urządzenia mobilne > Zarejestruj ponownie.

Wyrejestrowanie: Wyrejestrowanie to właściwa procedura anulowania zarządzania urządzeniem. Do wyrejestrowywania służy zadanie klienta Zatrzymanie zarządzania. Jeśli urządzenie nie odpowie na żądanie, jego rzeczywiste usunięcie może potrwać do 3 dni. Jeśli chcesz usunąć urządzenie tylko po to, aby je ponownie zarejestrować, zamiast wyrejestrowywania użyj procedury ponownej rejestracji.


note

Wykonaj te instrukcje, aby przeprowadzić rejestrację urządzenia z systemem iOS w usłudze Apple Business Manager (ABM).

Urządzenia mobilne można rejestrować w sekcji Komputery lub Więcej > Grupy. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenia mobilne, kliknij kolejno pozycje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne, a następnie wybierz jedną z następujących metod rejestracji:

Android lub iOS/iPadOS — istnieją dwie metody rejestracji:

oWyślij wiadomość e-mail – Masowa rejestracja urządzeń mobilnych przez e-mail. Ta opcja sprawdza się najlepiej w przypadku rejestracji dużej liczby urządzeń mobilnych lub w przypadku istniejących urządzeń mobilnych, do których użytkownik nie ma fizycznego dostępu. Skorzystanie z tej opcji wymaga interakcji użytkownika/właściciela urządzenia mobilnego.

oZeskanuj kod QR — rejestracja pojedynczego urządzenia mobilnego. Można zarejestrować jedno urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko w przypadku mniejszej liczby urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Ta opcja jest przydatna, gdy administrator nie chce, aby użytkownicy lub właściciele urządzeń mobilnych wykonywali jakieś działania, i chce samodzielnie przeprowadzić rejestrację. Z tej opcji można również skorzystać w celu zarejestrowania nowych urządzeń mobilnych, które zostaną przekazane użytkownikom po skonfigurowaniu.

Indywidualna rejestracja jako właściciel urządzenia (tylko Android 7 i nowszy) — pojedyncza rejestracja urządzenia mobilnego tylko dla urządzeń z systemem Android. Można zarejestrować jedno urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia mobilnego. Procedura rejestracji jest możliwa tylko w przypadku urządzeń mobilnych, które są nowe („z pudełka”) albo po czyszczeniu/przywróceniu do ustawień fabrycznych. Procedura rejestracji zapewni administratorowi podwyższone uprawnienia zarządzania przewyższające uprawnienia zarządzania użytkownika urządzenia mobilnego.