Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

ESET Remote Deployment Tool

Narzędzie do wdrażania ESET Remote Deployment Tool to wygodny sposób dystrybucji pakietu instalatora stworzone przez ESET PROTECT na potrzeby zdalnego wdrażania agenta ESET Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET na komputerach za pośrednictwem sieci.

Narzędzie Remote Deployment Tool firmy ESET można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej firmy ESET jako autonomiczny komponent oprogramowania ESET PROTECT. Narzędzie do wdrażania jest przeznaczone do użycia w małych oraz średnich sieciach i jest uruchamiane przy użyciu uprawnień administratora.


note

Narzędzie do wdrażania zdalnego firmy ESET jest przeznaczone do wdrażania agentów ESET Management wyłącznie na komputerach klienckich z obsługiwanymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows.

Aby wdrożyć agenta ESET Management i produkt zabezpieczający firmy ESET za pomocą tej metody, należy wykonać następujące kroki:

1.Pobierz narzędzie ESET Remote Deployment Tool z witryny internetowej firmy ESET.

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Uruchom narzędzie do wdrażania zdalnego firmy ESET na komputerze klienckim.

4.Wybierz jedną z następujących opcji wdrożenia:

Active Directory — należy podać poświadczenia usługi Active Directory. Ta opcja obejmuje eksportowanie struktury usługi Active Directory w celu jej późniejszego zaimportowania do programu ESET PROTECT.

Skanowanie sieci — należy podać zakresy adresów IP na potrzeby skanowania komputerów w sieci.

Importowanie listy — należy podać listę nazw hostów lub adresów IP.

Ręczne dodawanie komputerów — należy podać listę nazw hostów lub adresów IP ręcznie.


note

Wdrażanie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W przypadku problemów z wdrożeniem należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów lub sprawdzonymi przykładowymi scenariuszami wdrażania agenta ESET Management.