Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Działania związane z funkcją Anti-Theft

Funkcja Anti-Theft zapewnia ochronę urządzeń mobilnych przed nieupoważnionym dostępem.

Gdy urządzenie mobilne (zarejestrowane w usłudze ESET PROTECT i zarządzane przez tę usługę) zostanie zagubione lub skradzione, pewne czynności są wyzwalane automatycznie, a inne mogą zostać podjęte przy użyciu zadań klienta.

Jeśli nieupoważniona osoba wymieni zaufaną kartę SIM na niezaufaną kartę SIM, urządzenie zostanie automatycznie zablokowane przez aplikację ESET Endpoint Security for Android, a pod podany przez użytkownika numer (lub numery) telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS. Ta wiadomość będzie zawierała następujące informacje:

numer urządzenia mobilnego z obecnie używanej karty SIM

numer IMSI (międzynarodowy numer subskrybentów mobilnych)

numer IMEI (międzynarodowy identyfikator sprzętu mobilnego) urządzenia mobilnego

Nieupoważniony użytkownik nie będzie wiedzieć o wysłaniu tej wiadomości, ponieważ zostanie ona automatycznie usunięta z wątków wiadomości rejestrowanych w urządzeniu. Przy użyciu zadania klienta użytkownik może również zażądać podania współrzędnych GPS zagubionego urządzenia mobilnego lub zdalnie usunąć wszystkie dane zapisane w urządzeniu.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Czynność

Mobilny system operacyjny

Opis

Znajdź plik

android_icon

Urządzenie wyśle w odpowiedzi wiadomość SMS ze współrzędnymi GPS określającymi jego położenie. Jeśli dostępne będą bardziej precyzyjne dane lokalizacji, po 10 minutach urządzenie ponownie wyśle wiadomość. Odebrane informacje są wyświetlane w obszarze szczegóły urządzenia.


important

Funkcja Znajdź działa tylko wtedy, gdy na urządzeniu włączony jest GPS.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nieobsługiwane.

Zablokuj

android_icon

Urządzenie zostanie zablokowane. Urządzenie można odblokować przy użyciu hasła administratora lub polecenia odblokowania.

apple_icon

Urządzenie zostanie zablokowane. Kod dostępu można usunąć za pomocą polecenia Usuń kod dostępu.

Odblokuj

android_icon

Urządzenie zostanie odblokowane, aby można było z niego korzystać. Aktualnie włożona karta SIM zostanie zapisana w urządzeniu jako zaufana karta SIM.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nieobsługiwane.

Dźwięk syreny/trybu „zgubiony”

android_icon

Urządzenie zostanie zablokowane i przez 5 minut (lub do odblokowania) będzie odtwarzać bardzo głośny dźwięk.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nieobsługiwane.

Usuń kod dostępu

android_icon

validation-status-icon-warning Nieobsługiwane.

apple_icon

Usuwa kod dostępu z urządzenia. Użytkownik będzie musiał skonfigurować nowy kod dostępu po włączeniu urządzenia.

Reset do ustawień fabrycznych

android_icon

Wszystkie dane dostępne na urządzeniu zostaną usunięte (nagłówki plików zostaną zniszczone), a urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Może to potrwać kilka minut.

apple_icon

Wszystkie ustawienia i informacje zostaną usunięte i zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne urządzenia. Może to potrwać kilka minut.

Włączanie trybu „zgubiony” i znajdowanie

apple_icon

Dostępne tylko w programie ABM w systemie iOS. Urządzenie przełączy się do „trybu utraty”, zablokuje się i będzie można je odblokować tylko wykonując zadanie Wyłącz tryb utraty z programu ESET PROTECT. Możesz dostosować numer telefonu, komunikat oraz stopkę, które będą widoczne na ekranie utraconego urządzenia. Stan ochrony urządzenia zostanie zmieniony na Zgubione.

Wyłącz tryb utraty

apple_icon

Dostępne tylko w programie ABM w systemie iOS. Stan ochrony urządzenia ulegnie zmianie, a urządzenie zostanie przywrócone do stanu zwykłego działania.

antitheft_action_settings

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.