Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Automatyczną aktualizację produktów zabezpieczających firmy ESET

ESET PROTECT wersja 9.0 zawiera funkcję aktualizacji produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji na zarządzanych komputerach.

Automatyczne aktualizacje produktów są automatycznie włączane w nowej instalacji ESET PROTECT.


important

Aby korzystać z funkcji automatycznych aktualizacji, musisz mieć odpowiedni produkt zabezpieczający firmy ESET. Zobacz listę produktów biznesowych ESET, które obsługują aktualizacje automatyczne. Inne produkty zabezpieczające ESET nie obsługują automatycznych aktualizacji, a ESET wprowadzi do nich tę funkcję w przyszłości.

Aktualizacje automatyczne można skonfigurować za pomocą polityk.

Zobacz także Automatyczne aktualizacje — często zadawane pytania. Pierwsza automatyczna aktualizacja nastąpi po wydaniu przyszłej wersji początkowo wydanej kompilacji 9.x (na przykład 9.1 lub 9.0.xxxx.y, gdzie wartość  xxxx jest wyższa niż w pierwszej kompilacji 9.x). Aby zapewnić maksymalną stabilność aktualizacji, automatyczne aktualizacje produktów mają opóźnioną dystrybucję po globalnym wydaniu nowej wersji produktu zabezpieczającego ESET. W międzyczasie konsola internetowa może zgłosić produkt zabezpieczający ESET jako nieaktualny.

Zobacz także: Jakie są różne typy aktualizacji i wydań produktów ESET?

Automatyczne aktualizacje nie działają, jeśli używasz repozytorium offline, które nie zawiera metadanych (na przykład jeśli instalatory zostały skopiowane na udostępniony dysk sieciowy). Użyj narzędzia Kopia dystrybucyjna, aby utworzyć repozytorium offline obsługujące automatyczne aktualizacje. Repozytorium offline narzędzia Kopia dystrybucyjna dystrybuuje automatyczne aktualizacje jednocześnie w całej sieci (repozytorium online dystrybuuje automatyczne aktualizacje stopniowo).


note

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby uaktualnić produkty zabezpieczające ESET w sieci do wersji obsługującej aktualizacje automatyczne:

Użyj akcji jednym kliknięciem w obszarze Panel kontrolny > Przegląd stanu > Stan wersji składników > kliknij wykres słupkowy i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane składniki ESET.

W obszarze Komputery kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne i wybierz opcję Zadania > Aktualizuj produkty > Aktualizuj produkty ESET.

Użyj zadania instalacji oprogramowania klienta.

Jeśli uaktualniono z ESET PROTECT 8.x lub ESMC 7.2, można użyć uaktualnienia jednym kliknięciem w oknie Automatyczne aktualizacje produktów.

Istnieją dwa sposoby uaktualnienia produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji:

Zadanie klienta Instalacja oprogramowania

Funkcja automatycznych aktualizacji

Różnice między zadaniem klienta Instalacja oprogramowania a funkcją automatycznych aktualizacji:


Proces uaktualniania

Ponowne uruchomienie po uaktualnieniu

Przyszłe aktualizacje

Zadanie klienta Instalacja oprogramowania

Proces aktualizacji obejmuje ponowną instalację produktu zabezpieczającego ESET.

Aktualizacja produktu zabezpieczającego ESET wymaga natychmiastowego ponownego uruchomienia komputera ze względów bezpieczeństwa (w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności uaktualnianego produktu zabezpieczającego ESET).

Ręcznie – Administrator musi rozpocząć każdą przyszłą aktualizację, uruchamiając zadanie klienta Instalacja oprogramowania – patrz dostępne opcje powyżej.

Aktualizacje automatyczne

Proces uaktualniania nie obejmuje ponownej instalacji produktu zabezpieczającego ESET.

Uaktualnienie produktu zabezpieczającego ESET wymaga ponownego uruchomienia komputera, ale nie natychmiast. Aktualizacja odbywa się po następnym ponownym uruchomieniu komputera. Administrator programu ESET PROTECT może wymusić zdalne uaktualnienie i ponowne uruchomienie komputera z poziomu konsoli internetowej przy użyciu pola wyboru zadania klienta Wyłączanie komputera z zaznaczonym polem Uruchom komputer ponownie.

Automatycznie – automatyczne aktualizacje obsługiwanych produktów zabezpieczających firmy ESET po wydaniu nowej wersji (aktualizacja jest opóźniona ze względu na stabilność).

Zaktualizowane umowy licencyjne użytkownika końcowego dotyczące zarządzanych produktów zabezpieczających firmy ESET

Konsola internetowa ESET PROTECT powiadamia administratora, jeśli jest dostępna zaktualizowana Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) zarządzanego produktu zabezpieczającego ESET.

eula_has_changed

Kliknij Wyświetl zmienione umowy EULA, aby wyświetlić szczegóły, lub Ukryj, aby przenieść powiadomienie pod żółtą ikonę pierścienia na górnym pasku narzędzi.

eula_has_changed_minimized

Po kliknięciu opcji Wyświetl zmienione umowy EULA zostanie wyświetlone nowe okno ze szczegółowymi informacjami o produkcie zabezpieczającym ESET i zmianach w jego umowie EULA:

Jeśli masz wcześniejsze wersje produktów zabezpieczających ESET, które nie obsługują aktualizacji automatycznych (na przykład ESET Endpoint 8.x i wcześniejsze wersje), kliknij przycisk Akceptuj, aby zaakceptować zaktualizowaną umowę EULA i włączyć uaktualnienie do wersji obsługującej aktualizacje automatyczne.

eula_has_changed_popup

Jeśli masz produkty biznesowe ESET, które obsługują automatyczne aktualizacje (na przykład wersję 9 punktu końcowego ESET lub nowszą), otrzymasz powiadomienie o zaktualizowanej umowie EULA, ale nie musisz jej akceptować (przycisk Akceptuj jest niedostępny), aby zaktualizować produkty zabezpieczające ESET do nowszych wersji.

Czynności po uaktualnieniu z wcześniejszej wersji programu ESET PROTECT

W przypadku uaktualnienia z wcześniejszej wersji ESET PROTECT (lub ESMC 7.2) do wersji ESET PROTECT 10.0 w konsoli internetowej zostanie wyświetlone powiadomienie Automatyczne aktualizacje produktu.

automatic_product_updates_notification

Automatyczne aktualizacje produktów zostaną włączone automatycznie na wszystkich zarządzanych komputerach (Wszystkie grupy statyczne) 60 dni od dnia wyświetlenia powiadomienia. Jeśli wyłączysz automatyczne aktualizacje, powiadomienie nie zniknie, ale możesz je zignorować.

Kliknij Wyświetl więcej, aby skonfigurować automatyczne aktualizacje produktów, a zostanie wyświetlone okno Automatyczne aktualizacje produktów:

automatic_product_updates_popup

Kliknij Włącz teraz, aby natychmiast włączyć automatyczne aktualizacje na wszystkich zarządzanych komputerach(Wszystkie grupy statyczne).

Kliknij Konfiguruj aktualizacje produktów, aby skonfigurować politykę automatycznych aktualizacji.

Kliknij opcję Chcę zainstalować wersję produktu, która obsługuje funkcję automatycznej aktualizacji w oknie Automatyczne aktualizacje produktów, a ESET PROTECT wyświetli opcję uaktualnienia jednym kliknięciem (zadanie klienta Instalacja oprogramowania).