Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ustalanie kolejności grup

Polityki można przypisywać do grup i są one stosowane w określonej kolejności. Reguły wskazane poniżej określają kolejność stosowania polityk do klientów.

Reguła 1 : Najpierw uwzględniane są grupy statyczne z elementu głównego grup statycznych (Wszystkie).

Reguła 2 : Na każdym poziomie grupy statyczne z tego poziomu są uwzględniane jako pierwsze w kolejności, w jakiej występują w strukturze drzewa (ta zasada określana jest również jako „przeszukiwanie wszerz”).

Reguła 3 : Po uwzględnieniu na liście wszystkich grup statycznych z danego poziomu uwzględnione zostają grupy dynamiczne.

Reguła 4 : W każdej z grup dynamicznych elementy podrzędne tej grupy są uwzględniane w kolejności, w jakiej występują na liście.

Reguła 5 : Jeśli w grupie dynamicznej na dowolnym poziomie występuje element podrzędny, zostaje on umieszczony na liście i przeszukany pod kątem jego elementów podrzędnych. Gdy nie ma już więcej elementów podrzędnych, na liście uwzględnione zostają następne grupy dynamiczne na poziomie elementu nadrzędnego (ta zasada określana jest również jako „przeszukiwanie w głąb”).

Reguła 6 : Procedura sporządzania listy kończy się na poziomie komputera.

 


important

Polityka jest stosowana do komputera. Oznacza to, że procedura kończy się na komputerze, do którego użytkownik chce zastosować politykę.

Admin_policies_and_groups

Zgodnie z powyższymi regułami kolejność stosowania polityk do indywidualnych komputerów będzie następująca:

PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG2

3.DG1

4.DG3

5.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4