Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie wykazu polityk

Gdy znana jest już kolejność grup, następnym krokiem jest zastąpienie każdej z grup przypisanymi do niej politykami. Polityki są wymienione w tej samej kolejności, w jakiej zostały przypisane do grupy. W przypadku grupy z większą liczbą przypisanych polityk można edytować priorytet tych polityk. Każda polityka służy do konfiguracji tylko jednego produktu (agenta ESET Management, programu EES itd.).


note

Grupa bez polityk zostaje usunięta z listy.

Wyróżniamy 3 polityki stosowane zarówno do grup statycznych, jak i dynamicznych (przedstawiono to na poniższym schemacie):

policy_application1

Kolejność stosowania polityk do komputera

Poniższa lista zawiera grupy i stosowane do nich polityki:

1.Wszystkie — usunięto, brak polityki tutaj

2.GS 2 -> Polityka 1, Polityka 2

3.GS 3 -> usunięto, brak polityk

4.GD 1 – Polityka 1, Polityka 2

5.GD 3 – usunięto, brak polityk

6.GD 2 – Polityka 1, Polityka 3

7.GD 4 – usunięto, brak polityk

8.GD 5 – usunięto, brak polityk

9.GD 6 – usunięto, brak polityk

10. Komputer — usunięto, brak polityki

 

Oto wynikowa lista polityk:

1.Polityka 1

2.Polityka 2

3.Polityka 1

4.Polityka 2

5.Polityka 3