ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Jak použít vlastní certifikáty v ESET PROTECT?

Po vytvoření vlastních certifikátů z předchozí kapitoly:

1.Naimportujte certifikační autoritu třetí strany do ESET PROTECT Web Console.

2.Nastavte ESET PROTECT server tak, aby používal váš certifikát.


important

Pokud již k ESET Management serveru máte připojeny ESET PROTECT agenty, vytvořte novou politiku a propište prostřednictvím ní vámi požadovaný certifikát.

1.Otevřete si ESET PROTECT Web Console.

2.Přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová. Dále zadejte název politiky.

3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu produkt ESET Management Agent.

4.V konfigurační šabloně v sekci Připojení a klikněte na Změnit certifikát.

5.Vyberte možnost Vlastní certifikát a pomocí průzkumníku vyberte vytvořený certifikát pro ESET Management agenta.

6.V případě, že je certifikát opatřen heslem, zadejte ho, a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

7.Přiřaďte politiku všem klientům.

3.Na lokální stanici klikněte na Start > Programy a funkce, v seznamu aplikací najděte ESET Management Agent a klikněte na tlačítko Změnit.

4.V instalačním průvodci klikněte na Další a Opravit.

5.Ponechte nastavení (adresa serveru a port) beze změny a klikněte na tlačítko Další.

6.V sekci klientský certifikát klikněte na Procházet a vyberte váš .pfx soubor.

7.V případě, že je certifikát opatřen heslem, zadejte ho.

8.V sekci certifikační autorita klikněte na Procházet a vyberte .der soubor (veřejný klíč). Musí se jednat o veřejný klíč autority, kterým je certifikát podepsán.

9.Kliknutím na tlačítko Další proveďte opravnou instalaci.

10. ESET Management Agent bude nyní používat váš .pfx certifikát.

using_custom_certificate_19