ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Strom statických skupin pro ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Při importování licencí z ESET Business Account dojde k přenesení struktury vaší společnosti z portálu ESET Business Account (včetně lokalit) nebo do stromu statických skupin (nová funkce představená v ESET PROTECT 9.1).

Při importování licencí z ESET MSP Administrator nebo dojde k přenesení struktury z portálu ESET MSP Administrator do stromu statických skupin. Přečtěte si další informace související s ESET PROTECT pro poskytovatele spravovaných služeb.

Struktura stromu statických skupin pro ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Strom statických skupin z ESET Business Account/ESET MSP Administrator naleznete na záložce Počítačích zanořenou ve struktuře Všechna zařízení > icon_companies Společnosti.


note

Abyste dokázali využít plný potenciál ESET PROTECT, doporučujeme vám využívat online účet (ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator – viz kapitola Začínáme s ESET Business Account) a nastavit sisynchronizaci tohoto účtu s ESET PROTECT.

Pokud jste aktivovali ESET PROTECT pomocí licenčního klíče nebo offline licence a nesynchronizovali licence z ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator, neuvidíte strukturu statických skupin ESET Business Account, resp. ESET MSP Administrator.

 

static_group_tree

Ve statické skupině icon_companies Společnosti naleznete jeden nebo více ESET Business Account/ESET MSP Administrator stromů, v závislosti na počtů synchronizovaných účtů (přidaných v sekci Správa licencí).

Pokud máte ESET MSP Administrator účet, další informace naleznete v kapitole Struktura entit v MSP.

Synchronizace lokalit z ESET Business Account

Pokud v rámci portálu ESET Business Account využíváte lokality, ESET PROTECT je automaticky synchronizuje se stromem statických skupin a přiřadí v rámci company_normal ESET Business Account společnosti licence z každé lokality příslušné statické skupině (označené ikonou locate_default).


important

Ke správě lokalit doporučujeme využít automaticky vytvořený strom statických skupin (místo ručního vytváření statických skupin).

Dále je nutné ručně vytvořit administrátory lokalit a přiřadit jim odpovídající oprávnění. Každému administrátorovi lokality nastavte odpovídající statickou skupinu jeho lokality jako domovskou skupinu, stejně tak mu přiřaďte sadu oprávnění odpovídající stejné domovské skupině.


example

Máte například vytvořené dvě lokality (site1 a site2):

1.Vytvořte uživatele pro každou lokalitu (site1_admin a site2_admin).

2.Volitelné: Přiřaďte každému uživateli jeho odpovídající domovskou skupinu (lokalitu) – tedy skupinu site1 uživateli site1_admin a site2 uživateli site2_admin.

3.Vytvořte pro každého uživatele sadu oprávnění (site1_permissions pro uživatele site1_admin a site2_permissions pro uživatele site2_admin).

4.Propojte každou sadu oprávnění s odpovídající domovskou skupinu – tedy skupinu site1 s oprávněním site1_permissions a skupinu site2 s site2_permissions.

5.V každé sadě oprávnění definujte požadovaný úroveň přístupu k jednotlivým funkcím a částem Web Console (čtení, použití, zápis).

6.Přiřaďte každou sadu oprávnění jednotlivým uživatelům (sadu site1_permissions uživateli site1_admin a site2_permissions uživateli site2_admin).

7.Nyní uvidí administrátor každé lokality výhradně své lokality a jejich související objekty (například licence).

Při přejmenování lokality v ESET Business Account, která se synchronizuje v rámci stromu statických skupin, dojde ke změně jejího názvu také v ESET PROTECT.

Při odstranění lokality v ESET Business Account, která se synchronizuje v rámci stromu statických skupin, tuto změnu reflektujete do ESET PROTECT kliknutím na ikonu icon_location_unlinked.

Sdílení objektů

Ve stromové struktuře ESET Business Account i ESET MSP Administrator se nachází další speciální statická skupina s názvem Sdílené objekty.

Tuto statickou skupinu můžete využít ke sdílení objektů Web Console (politik, šablon dynamických skupin, atd.) s ostatními uživateli, kteří mají omezené oprávnění (mají přístup ke statickým skupinám na stejné úrovni jako je skupina Sdílené objekty nebo níže ve stromové struktuře):

1.Objekty Web Console přesuňte pomocí funkce Přístup skupiny do statické skupiny Sdílené objekty. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

2.Uživateli přiřaďte oprávnění Použít ke skupině Sdílené objekty.


important

Abyste zabránili modifikaci sdílených objektů, ujistěte se, že uživatelé s omezeným oprávněním nemají nad skupinou Sdílené objekty oprávnění pro Zápis. Oprávnění Použít je v tomto případě dostačující.

Do statické skupiny Sdílené objekty nelze přesouvat počítače. Statická skupina Sdílené objekty se nezobrazuje mezi jednotlivými Skupinami na záložce Počítače.