ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Importování statických skupin

Dříve exportované statické skupiny můžete prostřednictvím ESET PROTECT Web Console kdykoli importovat do již existující struktury skupin.

admin_Import_static_groups

1.V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte libovolnou statickou skupinu.

2.Klikněte na ikonu ozubeného kolečka a z kontextového menu vyberte možnost import_defaultImportovat….

3.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte .txt soubor.

4.Poté klikněte na tlačítko Otevřít . V textovém poli se zobrazí název vámi vybraného souboru.

5.Vyberte akci, která se použije při řešení konfliktů:

Nevytvářet ani nepřesouvat žádná zařízení, pokud byly ve struktuře nalezeny stejné záznamy.

Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, konfliktní položky z .txt souboru budou přeskočeny. V případě výskytu kolize budete na tuto skutečnost upozorněni.

Přesunout existujících zařízení, pokud zatím v importovaných cestách neexistují. Pokud je to možné, ponechat ve stejné cestě pouze spravovaná zařízení.

Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, je nezbytné je přesunout do jiné statické skupiny, provést import počítačů z .txt souboru, a po dokončení importu tyto počítače přesunout zpět do jejich původní skupiny, z níž byly odstraněny.

Duplikovat existující zařízení, pokud zatím v importovaných cestách neexistují.

Pokud importovaná statická skupina s daným názvem existuje a obsahuje stejné počítače, ve stejné skupině se vytvoří duplicitní počítače z .txt. V detailech originálního počítače budou zobrazeny všechny informace, u duplikátu se zobrazí pouze jeho název.

6.Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Importovat.