ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Režim synchronizace – VMware

Do konzole můžete sychronizovat své virtuální počítače z VMware vCenter Server.


note

Pro úspěšné spuštění této úlohy je nutné naimportovat certifikační autoritu vCenter CA do vašeho ESET PROTECT serveru. Potřebný veřejný klíč můžete získat prostřednictvím prohlížeče.

Například ve Firefoxu klikněte na ikonu zabezpečeného spojení secure_connection a klikněte na Show connection details > More Information > View certificate > Details > Export > Save.

Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

Nastavení

Obecné nastavení

Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.

Objekty k synchronizaci – synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.

Akce při výskytu kolize během vytváření počítače – pokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:

oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána)

oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)

oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem)

Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.

Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.

Režim synchronizaceVMware

Nastavení připojení k serveru

Server – zadejte DNS název nebo IP adresu VMware vCenter Server. Adresa musí odpovídat hodnotě v poli CN importované certifikační autority. Tuto hodnotu naleznete se sloupci Předmět v sekci Další > Certifikační autority.

Uživatelské jméno – zadejte přihlašovací údaje k VMware vCenter Server.

Heslo – zadejte heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

Nastavení synchronizace

Zobrazit strukturu – vyberte typ struktury (Složky nebo Resource pools).

Cesta ke struktuře – kliknutím na Procházet vyberte uzel, který chcete synchronizovat. Pokud nevyberete nic, synchronizuje se celá struktura.

Zobrazit počítač – rozhodněte se, zda chcete počítače zobrazit podle jména, názvu počítače nebo IP adresy.


important

Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not found in Kerberos database, místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.