ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Detaily úlohy

Po vybrání možnosti Zobrazit detaily nad konkrétní úlohou se zobrazí obrazovka, na které jsou informace dostupné na následujících záložkách:

Souhrn

Na této záložce naleznete souhrnné informace o nastavení úlohy.

Provedení

Na záložce Provedení se zobrazuje seznam počítačů s daným výsledkem provedení klientské úlohy. Záložka Provedení není k dispozici pro serverové úlohy.

Výsledky si v případě potřeby můžete filtrovat a omezit tak množství zobrazených dat.

Pro dodatečné filtrování výsledků provedení podle stavu klikněte na tlačítko Přidat filtr:

Naplánováno - ano (spuštění klientské úlohy je naplánováno, ale zatím nebyla spuštěna na žádném cíli), ne (spuštění klientské úlohy bylo dokončeno).

Poslední stavŽádný stav, Běží, Dokončeno, Neúspěšné

Filtr můžete kdykoli změnit nebo se jednoduše vrátit na předchozí obrazovku a zobrazit si počítače vyhovující jinému stavu.

Kliknutím na konkrétní záznam ve sloupci Název počítače nebo Popis počítače se zobrazí další možnosti:

icon_history Historie – vybráním této možnosti si zobrazíte detailní informace o provedení klientské úlohy zahrnující Výskyt, Produkt, Stav průběhu, Popis průběhu a Chybovou zprávu (pokud je dostupná). Ve sloupci Chybová zpráva můžete zjistit konkrétní příčinu selhání klientské úlohy.

 


note

Pokud v historii provedení úlohy nevidíte žádný záznam, ujistěte se, že nemáte aktivní filtr pro časový výskyt, který by omezoval zobrazení položek na krátké časové období.

Při instalaci starších produktů ESET se jako chybová zpráva zobrazí informace: Úloha byla doručena spravovanému produktu.

details_default Detaily – po kliknutí si zobrazíte Detaily vybraného zařízení.

ct_drill_down_history

Podmínky spuštění

Záložka Podmínky spuštění je dostupná pouze v případě klientských úloh a naleznete zde seznam všech podmínek spuštění pro danou úlohu. Pro jejich správu klikněte na podmínku spuštění a vyberte si jednu z možností:

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte konkrétní podmínku spuštění.

restart_default Okamžitě spustit znovu

Po kliknutí znovu spustíte klientskou úlohu se stejnou podmínkou spuštění, tedy nad stejným cílem a se stejnými parametry.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou podmínku spuštění. Pro odstranění více podmínek spuštění použijte zaškrtávací pole, a po provedení výběru klikněte na tlačítko Odstranit.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii podmínky spuštění se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

tasks_ct_details_triggers