ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Klientské úlohy

Klientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Každá klientská úloha může mít více podmínek spuštění. Požadavek na spuštění úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET Management Agent připojí k ESET PROTECT Server. Ze stejného důvodu může chvíli trvat, než se výsledek provedení úlohy replikuje zpět do ESET PROTECT Server. To znamená, že prodleva mezi převzetím informace o provedení úlohy a vrácením jejího výsledku závisí na nastaveném intervalu komunikace ESET Management Agenta.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

ct_drill_down

Vytvoření nové klientské úlohy

1.Novou klientskou úlohu můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová a vyberte možnost add_new_default Klientská úloha.

V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy, vyberte si požadovaný typ úlohy a klikněte na tlačítko Nová a vyberte možnost add_new_default Klientská úloha.

V hlavním menu na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost icon_tasks Úlohy > add_new_default Nová úloha.

2.V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

3.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.

4.V části Souhrn zkontrolujte, zda parametry úlohy odpovídají vašim potřebám, a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

5.Pro vytvoření podmínky spuštění klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění. Pokud chcete podmínku vytvořit později, klikněte na tlačítko Zavřít.