ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Režim synchronizace – Active Directory / Open Directory / LDAP

Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

Nastavení

Obecné nastavení

Nejprve vyberte nadřazenou statickou skupinu, do které chcete počítače synchronizovat. Případně vytvořte novou kliknutím na možnost Nová statická skupina.

Objekty k synchronizaci – synchronizovat můžete Počítače a skupiny nebo Pouze počítače.

Akce při výskytu kolize během vytváření počítače – pokud se při synchronizaci vyskytnou duplicitní záznamy, pomocí této možnosti vyberte akci, jak chcete tuto situaci vyřešit:

oPřeskočit (synchronizovaná zařízení nebudou přidána)

oPřesunout (synchronizovaná zařízení budou přesunuta do podskupiny)

oDuplikovat (synchronizovaná zařízení budou přidána pod jiným názvem)

Akce při odstranění počítače – pokud počítač neexistuje, můžete jej Odstranit nebo Přeskočit.

Akce při odstranění skupiny – pokud skupina neexistuje, můžete ji Odstranit nebo Přeskočit.

 


important

Pokud jako Akci při odstranění skupiny vyberete možnost Přeskočit, při smazání skupiny (organizační jednotky) z Active Directory, nedojde k odstranění počítačů, které jsou členem této skupiny v ESET PROTECT - i když máte zároveň nastaveno Odstranit u možnosti Akce při odstranění počítače.

Režim synchronizace – Active Directory / Open Directory / LDAP

Více informací o správě počítačů v ESET PROTECT synchronizovaných s Active Directory naleznete v Databázi znalostí.

Nastavení připojení k serveru

ServerZadejte název nebo IP adresu svého doménového řadiče.

Uživatelské jménoUživatelské jméno pro přihlášení k doménovému řadiči zadávejte v následujícím formátu:

oDOMAIN\username (pro ESET PROTECT Server běžící na Windows)

ousername@FULL.DOMAIN.NAME nebo username (proESET PROTECT Server běžící na Linuxu).


important

Ujistěte se, že název domény zadáváte velkými písmeny. Tím zajistíte bezchybné ověření při dotazování se Active Directory serveru.

Heslo – zadejte heslo k uživatelskému účtu.


important

ESET PROTECT Server pro Windows používá pro připojení k Active Directory (AD) šifrovaný LDAPS (LDAP over SSL) protokol. Použití LDAPS můžete nakonfigurovat rovněž na ESET PROTECT virtuální appliance.

Pro úspěšné připojení k AD prostřednictvím LDAPS je nutné splnit následující předpoklady:

1.Na doménovém řadiči musí být nainstalovaný certifikát stanice. Pro vystavení certifikátu pro doménový řadič postupujte podle následujících kroků:

a)Otevřete si Server Manager, klikněte na tlačítko Manage > a Add Roles and Features a nainstalujte Active Directory Certificate Services > Certification Authority. V Trusted Root Certification Authorities se vytvoří nová certifikační autorita.

b)Klikněte na tlačítko Start, zadejte certmgr.msc a stiskněte klávesu Enter pro otevření Certificates Microsoft Management Console. Klikněte na Certificates - Local Computer > Personal. Klikněte pravým tlačítkem myši do prázdného pole a vyberte možnost All Tasks > Request New Certificate > Enroll Domain Controller.

c)Ujistěte se, že vydaný certifikát obsahuje FQDN doménového řadiče.

d)Mezi důvěryhodné CA v úložišti certifikátů na ESET PROTECT serveru naimportujte prostřednictvím nástroje certmgr.msc vygenerovanou certifikační autoritu.

 

2.Při zadávání nastavení připojení k serveru AD zadejte do pole Server nebo Název serveru FQDN doménového řadiče (stejný jako je v certifikátu řadiče domény). IP adresa již není pro LDAPS dostatečná.

Pokud chcete mít zálohu v podobě spojení prostřednictvím LDAP protokolu, aktivujte možnost Použít LDAP místo Active Directory a zadejte atributy odpovídající vašemu serveru. Případně v sekci Předvolby klikněte na tlačítko Vybrat, a nechte atributy načíst na základě svého výběru:

Active Directory

Mac OS X Server Open Directory (Názvy počítačů)

Mac OS X Server Open Directory (IP adresy počítačů)

OpenLDAP se Samba záznamy – definujte parametry DNS název v Active Directory.

Při vybrání možnost LDAP a Active Directory můžete do detailů počítače načítat atributy z Active Directory. Podporovány jsou atributy typu DirectoryString. Pro zjištění atributů na doménovém řadiči můžete použít například ADExplorer. Níže uvádíme možné nastavení:

Pole v detailech počítače

Pole v úloze pro synchronizaci

Pole

Atribut názvu počítače

Popis

Atribut popisu počítače

Nastavení synchronizace

Distinguished name – cesta (Distinguished Name) k uzlu ve stromové struktuře Active Directory. Pokud ponecháte toto pole prázdné, synchronizuje se celý AD strom. Na řádku Distinguished Name klikněte na tlačítko Procházet. Následně se zobrazí strom Active Directory. Pro synchronizaci všech skupin vyberte kořen stromu, případně vyberte jen konkrétní část, kterou chcete přidat do ESET PROTECT. Mějte na paměti, že se synchronizují pouze organizační jednotky a počítače. Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.


note

Zjištění Distinguished Name

1.Otevřete si Active Directory Users and Computers.

2.Klikněte na View a vyberte možnost Advanced Features.

3.Klikněte pravým tlačítkem myši na svou doménu a z kontextového menu vyberte možnost Properties. Dále přejděte na záložku Attribute Editor.

4.Najděte řádek distinguishedName. Výstup by měl vypadat následovně: DC=ncop,DC=local.

Vyloučené distinguished name – pomocí této možnosti můžete vyloučit ze synchronizace konkrétní uzly stromové struktury Active.

Ignorovat deaktivované počítače (pouze v Active Directory) – vybráním této možnosti budou při synchronizaci skupiny přeskočeny deaktivované počítače v Active Directory.


important

Pokud po kliknutí na tlačítko Procházet obdržíte chybové hlášení: Server not found in Kerberos database, místo IP adresy zadejte plně kvalifikované jméno serveru (FQDN).

arrow_down_business        Synchronizace ze serveru běžícího na linuxu

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.


note

Úlohu serveru pro nasazení agenta můžete spustit a ESET Management Agent nasadit do počítačů synchronizovaných ze služby Active Directory.