ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Generování přehledu

Pomocí této úlohy si naplánujete jednorázové nebo pravidelné generování některé z předdefinovaných nebo vámi vytvořených šablon přehledu.

Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

Nastavení

Šablona přehledu – klikněte na možnost Přidat šablonu přehledu a ze seznamu vyberte alespoň jednu šablonu přehledu. Při vytváření úlohy bude mít uživatel k dispozici pouze šablony přehledů, které se nacházejí v jeho domovské skupině, resp. šablony, k nimž má přístup. V jedné úloze si můžete vybrat více šablon přehledů.

Dále se rozhodněte, zda přehled chcete odeslat e-mailem nebo uložit do souboru.

Doručení přehledu

Odeslat e-mailem

Pro odesílání e-mailů je nutné nakonfigurovat připojení k SMTP serveru v sekci Další > Nastavení > Rozšířená nastavení.

Komu – zadejte e-mailové adresy příjemců, kterým chcete odeslat přehled. Více adres oddělte čárkou (,). Případně můžete přidat další příjemce do pole Kopie nebo Skrytá kopie.

ESET PROTECT předvyplní předmět a tělo e-mailu na základě vybrané šablony přehledu. Pro přizpůsobení Předmětu a Zprávy aktivujte zaškrtávací pole v sekci Přizpůsobit zprávu.

oPředmět – zadejte předmět zprávy. Doporučujeme zadat výrazný předmět, takový, abyste si mohli e-maily pohodlně třídit ve svém poštovním klientovi. Toto pole není povinné, ale nenechávejte jej prázdné.

oZpráva – zadejte tělo zprávy, ve které bude přehled.

Odeslat e-mail, pokud je přehled prázdný – pomocí této možnosti zajistíte odesílání e-mailu také v případě, že v přehledu nebudou žádná data.

Po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti tisku se zobrazí následující možnosti:

Výstupní formát – vyberte formát, do kterého chcete přehled vygenerovat. Vybrat si můžete formát .pdf nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;. Pokud si stáhnete přehled ve formátu CSV a ve sloupci, ve kterém očekáváte text, jsou uvedena čísla, pro korektní zobrazení dat si stáhněte přehled ve formátu PDF.


note

Při použití CSV formátu bude datum a čas uložen v UTC formátu. Pokud budete přehled generovat do PDF, použije se lokální čas serveru.

Výstupní jazyk – vyberte jazyk zprávy. Standardně se použije jazyk, ve kterém používáte ESET PROTECT Web Console.

Velikost stránky/Rozlišení (DPI)/Orientance stránky/Možnosti barvy/Jednotky/Okraje – vyberte možnosti, které vyhovují vašim potřebám tisku. Tato nastavení jsou relevantní v případě, kdy chcete přehled vytisknout do formátu PDF (nikoli CSV).

Uložit do souboru

Relativní cesta k souboru – soubor s přehledem se vygeneruje do zadané složky.

oNa Windows se přehledy standardně ukládají do složky: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\

oNa linuxových distribucích se přehledy standardně ukládají do složky: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/


important

Mějte na paměti, že na Windows se některé speciální znaky (: ? \) použité v názvu souboru nemusí správně interpretovat.

Uložit soubor, pokud je přehled prázdný – pomocí této možnosti zajistíte vytvoření souboru také v případě, že v přehledu nebudou žádná data.

 

Po kliknutí na odkaz Zobrazit možnosti tisku se zobrazí následující možnosti:

Výstupní formát – vyberte formát, do kterého chcete přehled vygenerovat. Vybrat si můžete formát .pdf nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;. Pokud si stáhnete přehled ve formátu CSV a ve sloupci, ve kterém očekáváte text, jsou uvedena čísla, pro korektní zobrazení dat si stáhněte přehled ve formátu PDF.


note

Při použití CSV formátu bude datum a čas uložen v UTC formátu. Pokud budete přehled generovat do PDF, použije se lokální čas serveru.

Výstupní jazyk – vyberte jazyk zprávy. Standardně se použije jazyk, ve kterém používáte ESET PROTECT Web Console.

Velikost stránky/Rozlišení (DPI)/Orientance stránky/Možnosti barvy/Jednotky/Okraje – vyberte možnosti, které vyhovují vašim potřebám tisku. Tato nastavení jsou relevantní v případě, kdy chcete přehled vytisknout do formátu PDF (nikoli CSV).

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.