ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Nasazení ESET Agenta

Prostřednictvím této serverové úlohy můžete provést vzdálené nasazení ESET Management Agenta.


note

Serverová úloha pro nasazení ESET agenta provádí instalaci ESET Management Agenta na cílové stanice sekvenčně (jednu stanici po druhé). Při spuštění úlohy na velké množství počítačů může její dokončení trvat velmi dlouho. V takovém případě doporučujeme využít ESET Remote Deployment Tool. Tento nástroj spustí instalaci ESET Management Agenta na všech cílových počítačích současně (paralelně), a zároveň šetří síťový provoz, protože používá lokálně uložený instalační balíček a nestahuje jej z online repozitáře.

Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

Možnosti nasazení agenta

Cíle – kliknutím vyberte klienty, na které chcete úlohu odeslat.


note

Pokud byly cílové počítače přidány do ESET PROTECT prostřednictvím serverové úlohy na synchronizaci statické skupiny, ujistěte se, že jsou načteny jejich plně kvalifikovaná doménová jména (FQDN). Na uvedené adresy reprezentované názvy je v průběhu úlohy prováděno vzdálené nasazení. Pokud název stanice není správný, nasazení agenta selže. Pro korektní nasazení agenta použijte při synchronizaci dNSHostName jako Atribut názvu počítače.

Název serveru (volitelně) – v případě potřeby zadejte název serveru tak, jak jej vidí klient.

Přístupové údaje k cílovému počítači

Uživatelské jméno/Heslo – přihlašovací údaje uživatele, který má dostatečná oprávnění pro provedení vzdálené instalace agenta (ideálně doménový nebo lokální administrátor).

Konfigurace certifikátu

Klientský certifikát:

ESET PROTECT certifikát – automaticky se vybere klientský certifikát a ESET PROTECT certifikační autorita, která se použije v průběhu instalace. Pokud chcete pro komunikaci daného Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název (ESET PROTECT certifikát) a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný.

Vlastní certifikát – pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty, vyberte tuto možnost a nahrajte do konzole certifikát ve formátu .pfx, který chcete použít v průběhu instalace agenta. Více informací naleznete v kapitole Certifikáty.

Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ESET PROTECT Serveru (v průběhu vytváření certifikační autority), případně při vytváření vlastního certifikátu. V opačném případě ponechte pole prázdné.


warning

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

ESET PROTECT Server dokáže automaticky rozpoznat cílový operační systém a podle toho vybrat správný instalační balíček Agenta.

Linux – při instalaci na linux definujte uživatele, který může používat příkaz sudo nebo uživatele root. Při použití uživatele root ověřte, zda se může přihlásit ke službě ssh.

Linux nebo macOS – při nasazování na stanici s linuxem nebo macOS se ujistěte, že na stanici běží SSH daemon na portu 22 a firewall neblokuje spojení. Pro vytvoření výjimky ve firewallu můžete použít níže uvedený příkaz, kde pouze nahraďte IP adresu odpovídající IP adresou ESET PROTECT Serveru:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Abyste zabránili selhání úlohy pro nasazení ESET agenta, podívejte se také do kapitoly nasazení agenta: řešení problémů.

Ostatní nastavení

Pokud souhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), zaškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

Podmínka spuštění

V části podmínka spuštění můžete definovat parametry pro spuštění úlohy. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. To znamená, že pro každou serverovou úlohu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění. Tato sekce se zpřístupní, pokud v části Obecné aktivujete možnost Nastavit podmínku spuštění. Úlohu můžete vytvořit bez podmínky spuštění. Přidat ji můžete později nebo úlohu kdykoli spustit ručně.

Rozšířená nastavení

V této části můžete vytvořit pokročilá pravidla pro aktivaci podmínky spuštění a tzv. throttlingem zabránit nadměrnému spouštění úlohy. Definování throttlingu je volitelné.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, pokračujte kliknutím na Dokončit.

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

Řešení problémů

Abyste zabránili selhání úlohy pro nasazení ESET agenta, podívejte se také do kapitoly nasazení agenta: řešení problémů.


warning

Při opětovném nasazení ESET Management Agenta nikdy neodinstalovávejte stávajícího agenta. Spusťte úlohu na stanici s již nainstalovaným agentem. Pokud byste jej odstranili, po nasazení nového by mohlo dojít ke spuštění starých klientských úloh.