ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Funkce v ESET PROTECT pro MSP uživatele

ESET PROTECT nabízí funkce určené MSP uživatelům. Všechny funkce ESET PROTECT související s MSP, se aktivují po importování vašeho EMA 2 účtu.

Průvodce konfigurací zákazníka

Průvodce konfigurací MSP zákazníka představuje klíčovou funkci ESET PROTECT pro MSP uživatele. Prostřednictvím tohoto průvodce si pro své zákazníky vytvoříte uživatele a přizpůsobíte instalační balíček ESET Management Agenta.

MSP strom

Po importování EMA 2 účtu do ESET PROTECT dojde k synchronizaci s ESET MSP portálem a vytvoření MSP stromu. MSP strom představuje strukturu počítačů reprezentující strukturu společností ve vašem EMA 2 účtu. Pro odlišení používají položky v MSP stromu jiné ikony, než standardní zařízení a skupiny ESET PROTECT. MSP strom není možné prostřednictvím Web Console modifikovat. Zákazníka budete schopni ve stromu modifikovat nebo jej z něj odstranit po odebrání EMA 2 účtu ze seznamu licencí. Při pozastavení společnosti v EMA 2 nedojde k jejímu odstranění z MSP stromu v ESET PROTECT.

msp_tree

Sdílené objekty

ESET PROTECT po synchronizaci MSP účtu vytvoří MSP strom. Pro každého MSP uživatele a MSP manažera je k dispozici jedna skupina s názvem Sdílené objekty. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv. Do statické skupiny Sdílené objekty nelze přesouvat počítače. Statická skupina Sdílené objekty se nezobrazuje mezi jednotlivými Skupinami na záložce Počítače. Prostřednictvím této skupiny si v rámci MSP můžete sdílet objekty jako jsou politiky a úlohy.

Každý MSP uživatel vytvořený průvodcem konfigurací zákazníka má oprávnění pro čtení a použití všech objektů ve skupině Sdílené objekty, která se nachází nad ním. Pro zjištění, k jakým skupinám má uživatel přístup, a jaké operace může provádět, se podívejte na sady oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Uživatelé mají vždy přístup k nadřazené skupině Sdílené objekty, nikoli skupinám paralelních MSP manažerů.

msp_shared_schema

ESET PROTECT certifikáty a MSP

Po importování EMA 2 účtu do ESET PROTECT dojde k vytvoření nové MSP certifikační autority (CA). MSP CA se nachází ve statické skupině Sdílené objekty statická skupina v kořenové skupině MSP. Vždy existuje pouze jedna MSP CA, i přesto, že jste importovali více EMA 2 účtů. Pokud MSP CA odstraníte, ESET PROTECT při další synchronizaci s licenčními servery vytvoří novou. K synchronizaci dochází jednou denně.

Po nastavení společnosti prostřednictvím průvodce konfigurací zákazníka vytvoří ESET PROTECT nové klientské certifikáty. Klientské certifikáty jsou podepsány MSP CA. Každému certifikátu je přiřazen štítek s názvem společnosti. Vytvářením samostatných certifikátů pro jednotlivé společnosti je zajištěna vyšší bezpečnost.


important

Pokud chcete využívat Rozšířené zabezpečení, doporučujeme jej aktivovat před importováním MSP účtu.

Po odebrání certifikační autority se nebudou schopni k ESET PROTECT serveru připojit stanice, které používají certifikát vystavený touto certifikační autoritou. V takovém případě bude nutné znovu nasadit ESET Management Agenty.

Stav MSP

Po importování EMA 2 účtu se v sekci Stav serveru objeví nová dlaždice. Na této dlaždici naleznete základní informace o svém MSP účtu.