ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

MDM Migration Tool

Následující kroky vám pomohou zmigrovat mobilní zařízení z ESET PROTECT (on-premises) do prostředí ESET PROTECT Cloud:


important

Předpoklady

Pracovní prostředí ESET PROTECT (on-premises) s komponentou Správa mobilních zařízení

Jak pracovat s prostředím ESET PROTECT Cloud

Účet ESET PROTECT Cloud se superuživatelskými právy


warning

Omezení

Migrace je možná pouze u zařízení s OS Android

Tato migrace vyžaduje ESET Endpoint Security pro Android ve verzi 3.5 a novější a ESET PROTECT ve verzi 10.0 a novější

Migrace spravovaných zařízení s OS iOS vyžaduje ruční zrušení načtení do ESET PROTECT a nové načtení do ESET PROTECT Cloud

1.Otevřete si ESET PROTECT Cloud Web Console.

2.Klikněte na Více > Nastavení > Migrace mobilních zařízení z ESET PROTECT (on-premises).

3.Po dokončení migrace vyberte licenci, kterou chcete použít pro aktivaci spravovaných mobilních zařízení.

4.Zároveň po dokončení vyberte nadřazenou skupinu pro počáteční umístění zařízení.

5.Limit použití tokenu – pomocí migračního tokenu můžete omezit počet migrovaných zařízení.


important

Pokud spravujete velké množství mobilních zařízení, doporučujeme vám, abyste si nejprve vyzkoušeli proces migrace na malém počtu zařízení. Díky tomu zjistíte, zda migrace probíhá bez problémů. Navázat pak můžete migrací zbývajících mobilních zařízení.

6.Výběrem možnosti Generovat token vygenerujete migrační token s nastavenými parametry procesu migrace.


warning

Vygenerovaný token platí 14 dní. K dispozici je do doby, než opustíte stránku. Dokud si token nezkopírujete, stránku neopouštějte, ani ji neobnovujte.

7.Migrační token se zobrazí v poli níže jako řetězec znaků. Zkopírujte si jej do textového editoru.

8.Otevřete si webovou konzoli ESET PROTECT (on-premises).

9.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

10. V sekci Obecné vyplňte název a popis politiky. Na základě této politiky dojde k migraci aktuálně spravovaných mobilních zařízení z on-premises prostředí do prostředí cloudu.

11. V sekci Nastavení vyberte ESET Mobile Device Connector.

12. V sekci Obecné > Migrace do ESET PROTECT Cloud > vložte migrační token do textového pole Token pro migraci.

13. V sekci Přiřadit vyberte zařízení, na kterém je spuštěn Mobile Device Connector.

14. Jakmile dojde k aplikaci politiky, zahájí se proces migrace.


important

Server použije migrační politiku na každé spravované mobilní zařízení, které se od tohoto okamžiku připojí. Zajistěte, aby se všechna spravovaná mobilní zařízení připojila k serveru po dobu platnosti migračního tokenu (po dobu následujících 14 dní). Pokud se zařízení v tomto období nepřipojí, nedojde k migraci a bude nutné ji opakovat.

15. Migrační proces můžete sledovat na webové konzoli ESET PROTECT Cloud. Po migraci se mobilní zařízení připojí k ESET PROTECT Cloud a bude viditelné ve webové konzoli ESET PROTECT Cloud > v části Počítače.

16. Jakmile dojde k úspěšnému zmigrování zařízení do prostředí ESET PROTECT Cloud, můžete jej bezpečně odebrat z webové konzole ESET PROTECT (on-premises).

17. Jakmile dojde k úspěšnému zmigrování všech mobilních zařízení do prostředí ESET PROTECT Cloud, můžete je bezpečně vyřadit z provozu v komponentě Správa mobilních zařízení.